• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Save the date: BodemBreed forum bijeenkomst herziening BRL SIKB 6000 en 7000

Save the date: BodemBreed forum bijeenkomst herziening BRL SIKB 6000 en 7000

donderdag 15 juli 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Save the date: BodemBreed forum bijeenkomst herziening BRL SIKB 6000 en 7000

Afgelopen jaar is er door verschillende werkgroepen hard gewerkt om de BRL SIKB 6000 en 7000 en de bijbehorende vier protocollen per BRL inhoudelijk te herzien. De herziening betreft een inhoudelijke ontwikkeling en actualisatie van deze certificeringsschema’s, mede naar aanleiding van de omgevingswet. Het CCvD Bodembeheer heeft de ontwerpversies vrijgegeven voor een openbare reactieronde.

De BRL SIKB 6000 en 7000 en de bijbehorende vier protocollen hebben betrekking op werken in verontreinigde (water-)bodem en tijdelijke uitname en de milieukundige begeleiding. Als Bouwend Nederland hebben we een bijdrage geleverd voor het protocol ‘tijdelijke uitname van grond’ (6007 en 7007).

Bijeenkomst

Op donderdagmiddag 2 september organiseert BodemBreed Forum (BBF) een (online) themabijeenkomst over 'werken in verontreinigde (water-) bodem en tijdelijke uitname onder de omgevingswet; wat verandert er in de praktijk t.a.v. de BRL’s?’ Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd met betrokken organisaties bij de herziening zoals SIKB en Bouwend Nederland. De inhoud van de bijeenkomst zal bestaan uit:

 • Toelichting omgevingsweg en overgangsrecht door Marcel Cassee;
 • De belangrijkste wijzigingen (onder andere reikwijdte van de BRL-en en inkoop en uitbesteding/onderaanneming wat vervangen is door delegeren en mandaten) door Jelle de Boer en Jochem Bloemendaal;
 • Parallelsessie de vier protocollen in de praktijk toegelicht:
  o Conventionele landbodemsanering door Pim Vis en Joep van der Wee;
  o In situ sanering door Ronny van der Heijden en nog nader te bepalen;
  o Waterbodemsanering door Jochem Bloemendaal en nog nader te bepalen;
  o Tijdelijke uitname Peter Mullekom en Yvonne de Rijck.

Lees hier meer en actuele informatie over de bijeenkomst inclusief de mogelijkheid tot aanmelden.

Reageren

De ontwerpdocumenten, de impactanalyse en een reactie formulier vind je op de website van SIKB website: BRL SIKB 6000 respectievelijk BRL SIKB 7000. Specifiek wordt er een reactie gevraagd op de reikwijdte. In de ontwerpversies zijn alleen erkenningsplichtige werkzaamheden op grond van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) certificeerbaar. Niet-erkenningsplichtige werkzaamheden zijn niet certificeerbaar. Hier zijn dus geen centrale kwaliteitseisen meer voor. Uitvoerders, opdrachtgevers en bevoegde gezagen moeten hier individueel zaken voor inregelen. Je reactie op de ter visie liggende documenten kun je verwerken in het daartoe ontwikkelde formatie wat als document opgenomen is bij het blok 'informatieve documenten'. Reageren kan tot uiterlijk 15 september 2021. De hele tekst met betrekking tot de ontwerpversies en openbare reactie vind je hier op de site van SIKB.

Voor vragen over de bijeenkomst of de ter visie liggende documenten, neem contact op met Yvonne de Rijck. Namens Bouwend Nederland hebben deelgenomen aan de herziening met betrekking tot het protocol tijdelijke uitname: Kommer den Uil (Bam Infra Nederland), Ronald Schoo (Baas BV), Martijn van de Ven (Heijmans), Charles Verheijen en Yvonne de Rijck namens Bouwend Nederland.