Aanwijzing: leveringsproblemen en bouwtijdverlenging

woensdag 21 juli 2021

Arno Duijverman

senior beleidsadviseur
Afbeelding Aanwijzing: leveringsproblemen en bouwtijdverlenging

Niet alleen de kosten van bouwmaterialen rijzen de pan uit, ook de levertijden zijn niet meer wat het geweest is. Hoe zit dat?

Na een periode van afgenomen vraag en productie-uitval door corona, is de bouwproductie en daarmee de vraag naar bouwmaterialen sterk toegenomen. Hierdoor stijgen de prijzen en maakt het op dit moment lastig en soms zelfs onmogelijk op de gewenste tijdstippen de benodigde (bouw)materialen aangeleverd te krijgen. Leveranciers en onderaannemers kunnen of willen géén vaste lever- of uitvoeringsdatum afgeven of houden een slag om de arm. Daardoor stagneren bouwwerken. De bouwtijd kan zelfs zo uit de pas gaan lopen dat overeengekomen bouwtermijnen en opleverdata worden overschreden.

Hoe ga je daarmee om?

Dat hebben we opgeschreven in een 'Aanwijzing'. Via deze link lees je op hoofdlijnen waar je op moet letten.