Waterstof en de energietransitie: drie projecten uitgelicht

dinsdag 24 augustus 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Waterstof en de energietransitie: drie projecten uitgelicht

Waterstof is één van de oplossingsrichtingen binnen de energietransitie om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Gasunie staat klaar om de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof te ontwikkelen. Er start een pilotproject om offshore groene waterstof te produceren uit zeewater. Daarnaast is het ontwerp en bouw van een CO2-transportleidingen in het havengebied Rotterdam gegund. Lees verder als je meer wilt weten over de drie waterstofprojecten.

Is waterstof een schone brandstof? Bij verbranding komt alleen water(damp)vrij en het kan gemaakt worden uit water en (duurzame) elektriciteit. Als energiedrager zou waterstof geschikt zijn om bijvoorbeeld aardgas voor verwarming of benzine in auto's te vervangen. Op woensdag 9 juli 2021 heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van EZK het Nationaal Waterstof Programma in ontvangst genomen. Het doel van het programma is om de bijdrage van waterstof aan de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030 en daarna te realiseren.

Gasunie en de ontwikkeling landelijk waterstofnetwerk

Het kabinet komt met een plan om bestaande gasleidingen aan te passen voor het transport van waterstof. Dat kondigt staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat aan in reactie op het rapport HyWay27. Als het aan de Gasunie ligt wordt Nederland het eerste land dat het bestaande landelijke aardgasnetwerk geschikt maakt voor waterstof. De Gasunie is bezig met de voorbereidingen voor een landelijk waterstofnetwerk en verwacht na de zomer te starten met de ontwikkeling van de eerste leidingen. Alle stappen worden in nauwe afstemming met huidige en toekomstige gebruikers, partners en andere belanghebbenden gezet. De eerste delen van het transportnet worden ontwikkeld in regio's waar de waterstofactiviteiten het meest concreet zijn, zoals Rotterdam en Groningen. Het geschikt maken van bestaande aardgasleidingen voor waterstof begint met de infrastructuur binnen de regionale industriële clusters. Vervolgens worden deze met elkaar, met opslaglocaties én met het buiteland verbonden. De Gasunie heeft eind 2018 de 12 kilometer lange waterstofleiding tussen Dow Benelux en Yara in gebruik genomen. Dat wat voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Lees hier meer over HyWay27.

Offshore productie van groene waterstof

Nederland gaat offshore groene waterstof produceren uit zeewater met pilotproject PosHYdon. PosHYdon is een pilotproject waarbij een elektrolyser van 1 MW op een boorplatform van Neptune Energy wordt geplaatst. De elektrolyser zal groene waterstof maken door middel van elektrolyse van ontzilt zeewater en de stroom van het nabij gelegen offshore windpark wordt daarbij gebruikt. Doel van de pilot is om ervaring op te doen met het maken van waterstof op zee en wordt de efficiency getest van een elektrolyser met een variabele voeding vanuit offshore wind. Het duurt zeker nog een jaar voordat de elektrolyser op het platform wordt geïnstalleerd. Lees hier het hele artikel op de website van Change Inc.

Haven van Rotterdam en CO2 transportleiding

Het ontwerp en de bouw van de 30 km 42" CO2-transportleiding in het havengebied van Rotterdam is gegund aan Denys. Deze transportleiding maakt onderdeel uit van Porthos, Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage. Een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. De aanleg van de Porthos-infrastructuur staat gepland voor 2022 en 2023. Vanaf 2024 wordt er CO2 opgeslagen onder de Noordzee.

Oproep

Allemaal mooie ontwikkelingen om de afspraken binnen het Klimaatakkoord te halen. Trots zijn wij op onze lidbedrijven die hier een bijdrage aan gaan leveren. Dit jaar is de Nationale Klimaatweek van 28 oktober t/m 5 november, met op 1 november de Dag van het Klimaatakkoord. Graag willen wij ook op onze website en in onze nieuwsbrief laten zien hoe wij/jullie hier aan bijdragen. Ben jij als bedrijf met een project bezig dat daar binnen valt, neem contact op met Yvonne de Rijck.