Twentse bouwers en gemeenten delen Wkb-kennis en ervaring

woensdag 18 augustus 2021

Jorrit van Ommen

verenigingsmanager
Afbeelding Twentse bouwers en gemeenten delen Wkb-kennis en ervaring

Juist omdat de Wet kwaliteitsborging een brede impact heeft, werken de veertien gemeenten in de regio Twente en een groot aantal bouw- en infrabedrijven op dit dossier intensief samen.

Het ene bouw- of infrabedrijf heeft meer capaciteit beschikbaar dan de ander. Dit geldt ook voor de verschillende gemeenten. In Twente ondervangen ze dat door gebruik te maken van elkaars expertise. Ze trekken samen op en leren van elkaars bevindingen. Op deze wijze vindt er een versnelling plaats en is het niet nodig om elke keer opnieuw zelf het wiel uit te vinden.

Lisa Morsman werkt mee aan het implementeren van de Wkb voor de gemeente Hengelo, Simone Vugteveen houdt zich bezig met vergunningen bouwen in de gemeente Rijssen-Holten en Manon van Dorst is onder meer beleidsadviseur fysieke leefomgeving bij de gemeente Enschede. Met zijn drieën vertellen zij over de samenwerking in de regio Twente bij de implementatie van de Wkb. "Als gemeente en als bouw- en infrabedrijf hoef je niet alleen te staan en alles zelf te doen. Juist dat we samenwerken en allemaal andere invalshoeken samenbrengen, is op dit dossier heel mooi", zegt Lisa Morsman.

Samenwerken

Samenwerking is in het Twentse land niet nieuw. Op meerdere onderwerpen weten de gemeenten en bouw- en iInfrabedrijven elkaar te vinden en als het om de Wkb gaat, is inmiddels ook duidelijk waar welke kennis is te vinden. Bij de Wkb zijn er inmiddels drie vormen van samenwerking, vertelt Manon van Dorst. "We delen informatie en kennis, trekken samen op om onze eigen organisaties gereed te maken en stimuleren en evalueren samen proefprojecten."

Proefprojecten

In Twente wordt momenteel volop gebouwd en er is dus een potentieel aan proefprojecten. In het ambassadeursnetwerk Twente werken de gemeenten hiervoor samen met bouwers en kwaliteitsborgers. Van Dorst: "Voor de lopende proefprojecten houden we bijeenkomsten en voor mogelijk nieuwe proefprojecten organiseren we webinars. Dit doen we samen met Bouwend Nederland regio Twente en Building Changes namens het ministerie van BZK."

Webinars

De webinars zijn er vooral op gericht om een diversiteit aan proefprojecten te draaien, de eerst volgende gaat over kleinere werken en verduurzaming. Morsman: "We merken dat woningbouw en projectbouw lopen, daarin worden de proefprojecten wel opgestart. Grotere aannemers lopen daarin voorop. De kleinere aannemers zijn iets meer afwachtend. Dat is ook wel begrijpelijk. Vandaar dat we hen ook apart spreken in de webinars."

Begin met oefenen!

Vugteveen benadrukt de urgentie om de komende periode nog meer proefprojecten te draaien. "Er zijn nog tal van vragen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met casco of met schuren en hoe zit het met de kosten? Die antwoorden moeten toch echt uit specifieke proefprojecten komen." Om proefprojecten aantrekkelijk te maken binnen het Twentse trekt iedere gemeente zijn eigen plan. "Hier in Rijssen-Holten hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor een stuk grond waarop starterswoningen kunnen worden gebouwd. Twaalf aannemers hebben daarop gereageerd. Het mooie is dat al die aannemers dus op deze wijze in aanraking komen met de Wkb, ook als zij de prijs - het bebouwen van de grond - niet winnen", aldus Vugteveen.

Infra 

Lastiger is het om proefprojecten te krijgen voor infrastructurele werken, vertelt Morsman. "Infrastructuur is een heel andere tak van sport dan woningbouw, maar de Wkb zal ook voor deze bedrijven gaan gelden. Voor de infrabedrijven lijkt het nog ver van ze af te staan. Toch willen we in deze regio ook een infraproject meenemen als proefproject omdat dat ons weer hele waardevolle informatie zal opleveren."

Wil je ook meedoen met een Wkb-proefproject? Neem dan contact op met Jorrit van Ommen, verenigingsmanager Twente.