Bijeenkomst Green Deal Houtbouw MRA 21 september

donderdag 2 september 2021

Jan Overtoom

regiomanager regio randstad noord
Afbeelding Bijeenkomst Green Deal Houtbouw MRA 21 september

In de concept Green Deal Houtbouw wordt vastgelegd vanaf 2025 20% van de nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam in houtbouw te laten uitvoeren. Wat betekent dit concreet voor de woningbouwers?

Bijeenkomst op 21 september

Tijd: 14.00-15.30u

Locatie: online via MS Teams

De Metropoolregio Amsterdam heeft in december 2020 een Green Deal intentie omarmd om vanaf 2025 minimaal 20% van de hele jaarlijkse MRA woningproductie in houtbouw te laten uitvoeren. Vanaf februari 2021 heeft de uitwerking van deze intentie plaatsgevonden met als doel tot een Convenant Houtbouw MRA 2021-2025 te komen.

In de afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen MRA-overheden, vastgoedpartijen (inclusief woningcorporaties) en kennisinstellingen als de TU Delft en AMS. Zo is er een bestuurlijke Stuurgroep geformeerd met 5 publieke MRA-bestuurders en 5 directeuren/bestuurders van vastgoedpartijen, te weten: Desirée Uitzetter (BPD/NEPROM), Ronald Huikeshoven (AM en BAM), Gertjan van der Baan (Vesteda/IVBN), Hans Meurs (VORM) en Jan van Barneveld (De Alliantie). Vanuit de TU Delft is Prof. Van Timmeren deelnemer.

In deze Stuurgroep is afgesproken om een flinke gezamenlijke inspanning te doen om deze ambitieuze doelstelling in 2025 te kunnen halen. Belangrijke voorwaarde is dat zowel gemeenten als private partijen met grond, programma’s en met ontwikkelposities bekijken welke lopende of nieuwe projecten aangemerkt kunnen worden voor realisatie in (grotendeels) houtbouw. Aan beide zijden wordt dat nu besproken.

Aan de publieke kant maakt Thijs Kroese (wethouder Purmerend en voorzitter van de Stuurgroep Houtbouw MRA) dezer dagen een ronde langs de 10 grote MRA bouwgemeenten om deze beoogde schaalsprong te concretiseren. Ook zijn er inmiddels afzonderlijke bijeenkomsten geweest met gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties en met institutionele beleggers.

Graag gaan Jan Overtoom en Bob van der Zande (Programmaleider Houtbouw MRA) op 21 september met de grotere woningbouwers in gesprek om medewerking aan deze houtbouwambitie te bespreken en de consequenties voor de bouwbedrijven wereld nog beter in beeld te krijgen. Daarnaast horen we graag van jullie welke zaken rond de realisatie van houtbouwprojecten extra aandacht verdienen.

Een korte agenda van de bijeenkomst
1. Introductie en presentatie van context MRA Green Deal - door Bob van der Zande
2. Presentaties van betrokken aannemers - door BAM en VORM 
3. Discussie en Q&A 
4. Afsluiting en volgende stappen inventariseren 

De resultaten van al deze bijeenkomsten worden zoveel als mogelijk betrokken bij het Convenant (Green Deal) Houtbouw MRA 2021-2025, dat op 15 oktober 2021 tijdens de MRA Duurzaamheid Top voor ondertekening zal worden aangeboden aan gemeenten, provincies, vastgoedpartijen, woningcorporaties en kennisinstellingen.

De inzet van de MRA en de Stuurgroep is dat zo veel mogelijk partijen actief in de woningbouw in de MRA zich hieraan willen verbinden. 

Aanmelden: stuur een mail naar m.veld@bouwendnederland.nl