• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Houtbouwproject gepland voor 2024? Meld je dan aan voor de themagroep Houtbouw!

Houtbouwproject gepland voor 2024? Meld je dan aan voor de themagroep Houtbouw!

De eerste informatiebijeenkomst vindt plaats op 22 september van 16.00-17.30 uur

vrijdag 3 september 2021

Helen Visser

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Houtbouwproject gepland voor 2024? Meld je dan aan voor de themagroep Houtbouw!

Bouwen met hout is hot. Het materiaal speelt een belangrijke rol in de breed gedeelde ambities om als bouwsector in 2050 volledig circulair te werken. Maar om de potentie van hout optimaal te benutten moet er nog een flinke transitie plaatsvinden. Om de kennisontwikkeling en -deling rond houtbouw te versnellen en met beleidsmakers in gesprek te gaan over wet- en regelgeving, starten NEPROM, Bouwend Nederland, Aedes en de MRA Green Deal Houtbouw een Themagroep. Een themagroep waar aan de hand van concrete houtbouwprojecten nieuwe inzichten worden opgedaan. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De Themagroep Houtbouw is bedoeld voor professionele opdrachtgevers die van plan zijn om vóór 01-01-2024 te starten met een houtbouwproject, in de MRA maar ook daarbuiten. De insteek is praktisch: aan de hand van nieuwe houtbouwprojecten ontstaan inzichten in kansen en uitdagingen vanuit opdrachtgeversperspectief. Deze worden besproken, er wordt gezocht naar oplossingen, zo nodig worden externe experts ingeschakeld om complexe struikelblokken te onderzoeken, en inzichten worden gedeeld met de hele bouwkolom en overheden.

De Themagroep zal te zijner tijd deel gaan uitmaken van een nieuw Kennisontwikkelingsprogramma dat zich richt op opschaling van circulariteit in de bouw.

Eerste informatiebijeenkomst

Op 22 september van 16.00-17.30 uur zal een eerste informatiebijeenkomst plaatsvinden voor partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de Themagroep Houtbouw. Je hoort dan wat we gaan doen, hoe het staat met het Convenant van de MRA Green Deal Houtbouw en wat de Themagroep de komende jaren kan betekenen voor jouw bedrijf en jouw inspanningen op het gebied van verduurzaming. Daarnaast horen we graag van jou wat je verwacht, hoe de themagroep je kan helpen en welke kansen en uitdagingen je ziet op het gebied van houtbouw. Een uitgebreid programma ontvang je zodra je je aangemeld.

Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de Themagroep maar niet op 22 september kunt deelnemen aan de informatiebijeenkomst, kan je dat doorgeven aan Sander Woertman. Je ontvangt dan het verslag van de bijeenkomst en we plannen een tweede bijeenkomst in waarop je wordt bijgepraat.

Aanmelden

Je kan je aanmelden via deze link