Leeromgeving Energy Switch: doe je mee?

dinsdag 14 september 2021

Vera van Rossem

adviseur onderwijs & arbeidsmarkt regio randstad zuid
Zonnepanelen op een gebouw

De provincie Zuid-Holland is mede-initiatiefnemer van het Human Capital akkoord Zuid-Holland. Insteek van het akkoord is om het bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar voldoende en gekwalificeerd personeel. Energy Switch is één van de projecten en heeft als doel om werknemers bij te scholen op het thema energietransitie. Op 20 september vindt de ondertekening van het akkoord plaats. Ook jij kunt deelnemen aan dit project. Lees hieronder hoe.

Zuid-Holland kampt op dit moment met een aantal knelpunten bij de beschikbaarheid van voldoende gemotiveerde werknemers, met de juiste kennis en vaardigheden. De provincie heeft het grootste arbeidstekort van Nederland, kent een versnipperde arbeidsmarkt, scoort laag op het activeren van onbenut arbeidspotentieel én heeft een gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op provinciaal niveau. Bovendien heeft de huidige pandemie in onze samenleving de bakens verzet en het beroepenveld veranderd.

Leeromgeving Energy Switch

Om te helpen deze situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren, hebben partijen in Zuid-Holland besloten om een actieve leeromgeving met focus op de energietransitie op te richten. Deze leeromgeving heeft als voorlopige naam “Energy Switch” gekregen. In dit deelakkoord zijn de scope, ambities en activiteiten van Energy Switch beschreven, inclusief governance model en begroting.

Lees hier het deelakkoord Human Capital Deelakkoord Leergemeenschap voor de energietransitie (Energy Switch)

Wil jij meedoen?

Op 20 september zal Bouwend Nederland het akkoord ondertekenen in de Fokker Terminal in Den Haag. Ook jij kunt op allerlei manieren actief deelnemen aan de leergemeenschap. In de deelnemersverklaring vind je een uitgebreide toelichting.

Bekijk hier de deelnemersverklaring bij het deelakkoord