Ga mee op inspiratietour en leer over energietransitie

dinsdag 21 september 2021
Afbeelding Ga mee op inspiratietour en leer over energietransitie

De verduurzamingsopgave stelt corporaties en bouwsector voor grote uitdagingen. De ambitie is om uiterlijk in 2050 zo’n 2,1 miljoen sociale huurwoningen te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Voor corporaties is het belangrijk om dit zo betaalbaar mogelijk te doen. Voor de bouwsector om voldoende arbeids- en productiecapaciteit en innovatiekracht te ontwikkelen. Om praktijkkennis met elkaar te delen, organiseren Aedes en Platform31 samen met onder meer Bouwend Nederland een inspiratietour. Ga je mee? Meld je aan via de link onderaan.

De Inspiratietour richt zich, naast de samenwerking tussen partijen, op verschillende aspecten van de energietransitie, zoals de samenwerking tussen organisaties bij vraagbundeling en opschaling, de omgang met lokale initiatieven als buurtnetwerken, alsook de toepassing van een ‘all-electric’ energieconcept in de gestapelde bouw. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe is de aanpak georganiseerd? Wat komt er kijken bij de aanleg van een buurtenergiesysteem? Hoe organiseer je vraagbundeling? Welke rol spelen netbeheerders, bouwbedrijven en corporaties? Hoe worden bewoners betrokken?

Drie innovatieve projecten

Dit najaar, van september tot en met december, staan drie ‘etappes’ gepland. Tijdens iedere etappe vindt een ‘bezoek’ plaats aan een innovatief project waar in de samenwerking tussen partijen en/of de daadwerkelijke realisatie van energieconcepten, concrete stappen worden gezet. De eerste etappe zal op locatie plaatsvinden, mits coronamaatregelen dit toestaan. Etappes twee en drie vinden digitaal plaats.

Kijk voor meer informatie en aanmelden voor deelname op de website van Platform31