Bestuurders regio Zuid tackelen de toekomst in Kasteel Maurick

donderdag 23 september 2021
Afbeelding Bestuurders regio Zuid tackelen de toekomst in Kasteel Maurick

Agenderen, inspireren en stimuleren; dat waren 7 september de doelstellingen van de bestuurdersdag Regio Zuid die volledig in het teken stond van van de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen.

Twee jaar geleden was het alweer, de vorige bestuurdersdag van regio Zuid. Geen digitale variant in het corona-jaar 2020. Een belangrijk aspect van de jaarlijkse bijeenkomst is toch immers het samenzijn en dan is Teams een mager alternatief. Begin september kon een fysieke sessie wél weer. Zo’n 35 bestuurders van de Infraplatforms en de afdelingen Bouw van Zeeland, Brabant en Limburg en Jong Bouwend Nederland regio Zuid waren naar kasteel Maurick in Vught gekomen. Ook Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen, directeur Beleid en Vereniging Joep Rats en de medewerkers van het bureau regio Zuid waren aanwezig om de bestuurders goed en volledig te informeren over het programma Nu Bouwen aan Morgen zodat die het verhaal verder kunnen brengen naar hun leden in de afdelingen en platforms. Het is belangrijk dat dat gebeurt, de drukte van alledag zorgt ervoor dat nadenken over de toekomst vaak vooruit wordt geschoven. Voorbereid zijn op de grote uitdagingen die in het verschiet liggen is echter essentieel voor zowel de sector in zijn geheel als de individuelere bedrijven, groot én klein. 

Uitgebreid geïnformeerd

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de bestuurders in een enquete kunnen aangeven met welke zaken Bouwend Nederland volgens hen aan de slag zou moeten en wat ze precies van de branche-organisatie verwachten. Joep Rats schetste aan het begin van de middag de uitdagingen waar de bouw & infra voor staat, en die aanleiding zijn voor de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen. Vervolgens gaf Hanneke van Eijndhoven, regiomanager Zuid en tevens projectleider Nu Bouwen aan Morgen, uitleg over het meerjarenprogramma; de doelstellingen ervan en de opzet met  thema’s die elk zijn uitgewerkt in twee verschillende, mogelijke toekomstbeelden.  Voldoende stof dus voor het gesprek dat Joep Rats en Hanneke van Eijndhoven met de bestuurders aangingen. 

Levendige discussie

In interactieve sessies werd gediscussieerd over de thema’s en de uiteenlopende toekomstbeelden. Uiteenlopende vragen en meningen passeerden de revue. Over Ruimtelijke spreiding van functies: Wat betekent meer binnenstedelijk bouwen voor de leefbaarheid van steden? Moeten we de hoogte in? Moet vervoer onder de grond?
Over Energietransitie en infrastructuur: Het is beter om het mantra van ‘Nederland gasloos’ los te laten. Er moet ook serieus worden gekeken naar de oplossingen van waterstof. 
Over Toekomst van werk: Welke skills en vaardigheden zijn nodig in de nieuwe markt? Prefab en traditioneel is en/en, niet of/of. Laten we vooral met technologie aan de gang gaan, want mensen zijn er onvoldoende.
Over Waarde van bouwen: Hoe houd je in de bouwsector stabiliteit? Wat is en wordt het verdienmodel? Regelgeving zit samenwerking ook in de weg. 
Maxime Verhagen zorgde tijdens de levendige middag voor een doorvertaling naar de politiek, legde uit hoe ‘Den Haag’ werkt en hoe Bouwend Nederland daar zaken bespreekt en probeert voor elkaar te krijgen.

Volgende stappen

Een interessante, informatieve en nuttige middag, vonden de deelnemers. Het leverde ze veel input op voor boeiende bijeenkomsten met de leden in hun afdelingen en platforms voor de komende periode. Naast de info van de bestuurdersdag kunnen ze daarbij nog gebruik maken van de digitale BouwBites, de BouwIdeeCafé’s en de webinars die dit najaar worden georganiseerd. En uiteraard staat Nu Bouwen aan Morgen ook op de agenda’s tijdens de regioweek in oktober.
Wil je meer informatie over Nu Bouwen aan Morgen, kijk op www.nubouwenaanmorgen.nl of neem contact op met je Verenigingsmanager!