Sector draait warm voor waterstof

maandag 4 oktober 2021

Kees Vianen

Beleidsadviseur Duurzaamheid Regio Noord
Afbeelding Sector draait warm voor waterstof

De inspirerende waterstofbijeenkomst van 17 september 2021 in Eemshaven maakte het glashelder: Noord-Nederland maakt serieus werk van de waterstofeconomie en dat biedt zowel infra- als bouwbedrijven volop kansen.

Zo’n 35 geïnteresseerden waren vrijdag 17 september naar Groningen Seaports/Nijlicht in Eemshaven gekomen voor een informatieve bijeenkomst over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Die voltrekken zich in een hoog tempo. Tot 2030 wordt er maar liefst € 9 miljard geïnvesteerd in het kader van het Investeringsplan Waterstofeconomie Noord-Nederland. Een aantal inspirerende sprekers vertelde tijdens de bijeenkomst over diverse initiatieven die er lopen en over de kansen die er voor de bouw- en infrabedrijven liggen. Naast informeren ging het vooral ook om die bedrijven te inspireren om onderdeel uit te maken van de ontwikkeling van de waterstofeconomie.

Waterstofagenda

Sander Wubbolts en Kees Vianen trapten af met een toelichting op de waterstofagenda van Bouwend Nederland. Die kent drie pijlers. Bij ‘investeringen en marktbenadering’ gaat het onder meer over zorgen dat leden goed kunnen aanhaken bij de ontwikkelingen. ‘Verduurzamen eigen materieel’ draait uiteraard om de verplichting de uitstoot drastisch te reduceren. Onder ‘human capital’ valt alles wat te maken heeft met het vergroten van de kennis die nodig is voor het realiseren van de waterstofeconomie. De drie thema’s kwamen heel herkenbaar terug in de verhalen van de sprekers.

Van gas naar waterstof

René Schutte van de Gasunie vertelde onder meer over de aanpassing van de bestaande gasleidingen voor waterstof. Een groot deel van het netwerk is al geschikt, maar er zijn nog wel wat aanpassingen nodig om volledig over te kunnen gaan. Ook zijn er nieuwe delen nodig, moeten er wind- en zonneparken worden aangelegd voor de duurzame opwekking van waterstof en zullen er tankstations gebouwd moeten worden. Er komt dus veel werk aan, maakte Schutte duidelijk. Om ervoor te zorgen dat die werkgelegenheid én de revenuen niet naar het buitenland vloeien, maar bij voorkeur in de regio blijven, is het zaak om als sector structureel aan te haken bij de ontwikkelingen. In dat kader was ook zijn toelichting op de Transition and Coordination Office van belang. Die organisatie zorgt er onder meer voor dat projecten op de markt komen. Schutte ging onder meer in op de rol die bouw en infra bij dat Transition and Coordination Office zou kunnen spelen.

Bouwplannen in Emmen

Harry Eshuis van Shell vertelde over de plannen om op het GZI-terrein bij Emmen een waterstoffabriek te bouwen. Ook dit biedt kansen voor de sector, zeker omdat Shell de intentie heeft lokale bedrijven bij de ontwikkeling te betrekken. Hij riep ondernemers ook op om vooral te komen praten als er ideeën voor investeringen in duurzaam materieel zijn en gezamenlijk te kijken naar de wensen en mogelijkheden op dit vlak.

Bouwplannen in Eemshaven

Ook Bart van der Kolk van Groningen Seaports, gastheer van de bijeenkomst, had goede berichten voor de bedrijven. Zo’n € 6 miljard wordt er geïnvesteerd in duurzame industrie bij Groningen Seaports. Werk aan de winkel voor zowel infra als bouw, want de omgeving moet bouwrijp gemaakt worden en de bedrijven die zich in het gebied gaan vestigen, zullen panden nodig hebben. Zijn oproep aan bedrijven was dan ook om voorbereid te zijn op de vraag die de komende 8, 9 jaar komen gaat. En die komt al snel, want de eerste fase staat op het punt van beginnen. Van der Kolk vertelde ook over de waterstofaggregaten die zijn ontwikkeld om de schepen te voorzien van duurzame stroom. Die aggregaten kunnen volgens hem ook heel goed door bouw- en infrabedrijven worden ingezet voor het opladen van materieel. Hij nodigde bedrijven die wel proef zouden willen draaien met zo’n waterstofaggregaat van harte uit om contact op te nemen.

Ambitieus project in Hoogeveen

In Hoogeveen wordt de eerste nieuwbouwwijk op waterstof van Nederland gerealiseerd. De bedoeling is om daarnaast ook een bestaande wijk over te zetten van gas naar waterstof.

Kees Boer van de gemeente vertelde over de ontwikkelingen en de veelal technische uitdagingen die het project met zich meebrengt. Vraag aan de branche is om mee te denken over oplossingen. En ook om mee te wérken, want er moet veel gebeuren. Denk aan waterstofgasinfrastructuur aanleggen, het bestaande netwerk aanpassen, opslag en losfaciliteiten aanleggen, enzovoorts. Meedraaien in deze uitdagende operatie kan heel leerzaam zijn, want om voldoende vakkundig personeel te hebben, ontwikkelt Hoogeveen samen met het Alfa College een opleiding voor het specifieke werk van de transitie naar waterstof.

Meedoen? Meedenken? Bel!

"Alle kennis die we met deze ontwikkelingen opdoen, verzamelen en verspreiden we onder de leden, zodat die er hun voordeel mee kunnen doen", zegt Kees Vianen van Bouwend Nederland, verwijzend naar de pijler Human Capital van de waterstofagenda van Bouwend Nederland. Hij roept bedrijven, die een student zoeken voor onderzoek, in contact willen komen met een externe deskundige of op welke manier dan ook dingen willen weten over waterstof, op om contact op te nemen. Ook bedrijven die op de hoogte willen blijven over de ontwikkelingen, willen meedenken of meepraten over hoe de sector het beste kan aanhaken, nodigt hij uit om contact op te nemen. En dat geldt eveneens voor leden die meer willen weten over het verduurzamen van materieel. "We hebben inmiddels een groepje van ruim tien bedrijven die regelmatig samenkomt om te praten over hun ervaringen en mogelijkheden om dingen gezamenlijk zaken aan te pakken. Wil je aansluiten, dan kan dat. Kortom, ben je enigszins geïnteresseerd in waterstof, trek aan de bel; dan kijken we samen hoe we het verder kunnen brengen!"

Kees Vianen is bereikbaar via k.vianen@bouwendnederland.nl en 06 – 13 06 18 28.