Bouwtoelevering kiest voor uniforme productdata

Afbeelding Bouwtoelevering kiest voor uniforme productdata
vrijdag 8 oktober 2021

De bouwtoelevering, dus fabrikanten, groothandelsbedrijven en inkoopverenigingen, kiest onvoorwaardelijk voor ETIM-classificatie. Dit betekent dat de bouwtoelevering productdata op een uniforme manier inzichtelijk maakt. Lees verder wat dit betekent.

Zo wordt het makkelijker om productdata op te nemen in een digitaal bouwdossier. Bouwbedrijven kunnen hiermee beter voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de maatstaf MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).

Convenant

Op initiatief van Koninklijke Hibin is in het voorjaar het convenant 'Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie' opgesteld. De ondertekening van het convenant was de aftrap voor een uitgebreide samenwerking tussen fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven. Doel: om meer productdata toe te voegen en de kwaliteit ervan te verbeteren. De teksten van het convenant voor fabrikanten, groothandel en supporters zijn hier te lezen.

Winst voor deelnemers

Alle deelnemers krijgen via Ketenstandaard Bouw en Techniek een quickscan en begeleiding bij een stappenplan voor hun eigen organisatie. Tegelijkertijd werkt een aantal werkgroepen van product- en dataexperts van de betrokken bedrijven samen in werkgroepen. Zij maken de ETIM-classificatie van productgroepen helemaal passend bij de branche. Ketenstandaard Bouw en Techniek implementeert één en ander vervolgens ook op Europees niveau. ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaardmanier te classificeren. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, betrouwbaarder, actueler en transparanter. Dankzij het convenant kan er beter worden samengewerkt in de bouwketen. Ook kunnen interne processen bij bedrijven in de bouwtoelevering nu verbeterd en toekomstbestendig worden gemaakt. Betrouwbare en gestandaardiseerde productdata leveren ook een bijdrage aan maatschappelijke opgaven als de energietransitie, circulair bouwen, versnelling van de woningbouw en verbetering van de bouwlogistiek.

Mijlpaal qua samenwerking

Pieter van Leusden, voorzitter Koninklijke Hibin noemt deze stap een mijlpaal in de samenwerking tussen de groothandel en fabrikanten. "Met het convenant bevestigen partijen aan elkaar dat zij dezelfde digitaliseringsdoelstelling hebben en voor ETIM-classificatie kiezen om die te realiseren. Het convenant betekent dat we allemaal tegelijk in actie komen en elkaars inspanningen versterken."

Wij zijn als Bouwend Nederland supporter van het convenant, net als DigiGO en de internationale organisatie voor de bouwmaterialenindustrie en -handel UFEMAT. Het convenant is ondertekend door een groot deel van bij Hibin aangesloten bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen, die samen 325 groothandelsvestigingen in Nederland exploiteren. Ook ruim twintig fabrikanten hebben zich aangesloten. Dat aantal groeit nog steeds. Andere partijen uit de bouwsector ondersteunen het convenant als supporter.