• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Weerzien Brabantse infrabedrijven voorafgaand aan Regiodag Noord-Brabant

Weerzien Brabantse infrabedrijven voorafgaand aan Regiodag Noord-Brabant

Innovaties en vernieuwing hebben nieuwe aanbestedingsvormen nodig

dinsdag 12 oktober 2021

Petra Landmeter

Verenigingsmanager Brabant Mid-West
Afbeelding Weerzien Brabantse infrabedrijven voorafgaand aan Regiodag Noord-Brabant

Woensdag 6 oktober was het na bijna twee jaar eindelijk zover dat Brabantse infraleden elkaar weer live konden ontmoeten. Voorafgaand aan de Regiodag voor Noord-Brabant verwelkomde voorzitter Roelant Veldboer deelnemers en lichtte enkele initiatieven toe waaraan Bouwend Nederland deelneemt.

  • B6 overleg (met zes grote Brabantse gemeenten en de Provincie):
    Het voorzitterschap van dit gezelschap is overgedragen aan de gemeente Den Bosch. De samenwerkingspartners werken aan een concept document ‘het nieuwe aanbesteden’. Het doel is dat aannemers al in de initiatieffase om tafel zitten komen om hun kennis te delen over hoe de aanbesteding in de markt gezet kan worden. Bouwend Nederland wil via dit platform opdrachtgevers en opdrachtnemers dichter bij elkaar brengen. Uiteraard wordt ook het capaciteitsprobleem bij zowel gemeenten als de infra-aannemers hierbij besproken.

  • Bizob (samenwerkingsverband van 35 Oost-Brabantse gemeenten voor o.a. inkoopbeleid):
    Via dit overleg wil Bouwend Nederland opdrachtgevers en -nemers dichter bij elkaar brengen. Met de Stichting Inkoopbureau West-Brabant zijn we daarom ook in gesprek om al in een vroeg stadium samen in overleg te gaan.

Regioadviseur Markt & Overheid, Robbert Becker, sinds 1 november 2020 actief in deze rol, en stelt zich voor. Hij vertelt over zijn inspanningen om gesprekken met gemeenten en provincie te intensiveren. In die overleggen wordt voortdurend gewezen op het belang van investeringen op infragebied. Robbert is betrokken bij de Stikstoftafel in Brabant en het Indusa overleg.

Subsidie voor emissieloos materieel
Hij geeft aan dat er op lokaal niveau maar weinig invloed uitgeoefend kan worden op de landelijke stikstofproblematiek De 25km grens zorgt er letterlijk voor dat élke Brabantse gemeente te maken heeft met de natuurbeschermingswet. Hij tipt de aannemers dat naar alle waarschijnlijkheid in Q1 2022 een subsidie voor emissieloos materieel van kracht wordt (dit wordt een RVO-subsidie) die ondernemers helpt een start te maken met de verduurzaming van hun materieel.

Met ‘De Groene Koers’ gaat de sector bouwprocessen versneld emissie-arm en waar het kan, emissieloos maken. We hebben ons eraan gecommitteerd dat we in 2030 60 procent minder stikstof uitstoten in vergelijking met 2018. Er wordt een oproep gedaan om concrete voorbeelden aan te dragen zodat we die in deze campagne kunnen opnemen en aan overheden en het publiek kunnen showen. Geef uw verduurzaming door aan Robbert Becker.

Inzet Bouwend Nederland rondom Gemeenteraadsverkiezingen
Tot slot worden de inspanningen rondom de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 benoemd. Ook hier de omroep om met voorbeelden te komen, want niets is zo beeldend als de bouw.

Gesprek met Fries en Maxime
Na een half uur schuiven algemeen directeur Fries Heinis en landelijk voorzitter Maxime Verhagen aan. Maxime grapt dat hij vanwege de nog altijd lopende formatie vrijwel dagelijks naar Mark Rutte en Rob Jetten appt: ”vergeet de infra niet” en hij haalt aan dat er veel wordt ingezet op budget voor Onderhoud en Beheer. Zeker wanneer projecten vanwege stikstof zijn stil komen te vallen, kan onderhoud van bruggen en viaducten naar voren worden gehaald. Er wordt flink gelobbyd op dit onderwerp, waardoor nu een Miljardenfonds van de grond gekomen is.

De Haringvlietbrug is hier helaas een sprekend voorbeeld van, waarvan de politiek de urgentie nu wél ziet. Maxime spreekt de verwachting uit dat er bij de formatie wel budget vrijkomt voor infra en weet ons te melden dat er in 2022 al geld is vrijgemaakt mocht de formatie voor eind november nog altijd niet gelukt zijn. Bij de infra-aannemers leeft de vraag ‘of 2022 en niet ook nog 2023 geen overgangsjaren blijven’. Het antwoord hierop kan nog niet gegeven worden.

 

Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat ondanks de wettelijk gecreëerde mogelijkheden innovatiepartnerschap in aanbestedingen toch nog altijd niet geadopteerd wordt door overheden. De huidige capaciteitskrapte kan hier echter wel in ons voordeel werken, dus laten we (samen met ingenieursbureaus) onze kennis aanbieding en een versnelling hierin bewerkstelligen.

Verhoogde prijzen
Een andere vraag is of Bouwend Nederland zich ook wil inzetten om begrip te vragen bij opdrachtgevers voor de verhoogde prijzen. Aannemers worden nu wel eens weggezet als oplichters, omdat een werk niet voor de eerder geschatte prijs gerealiseerd kan worden. Kortom: opdrachtgever, verhoog je budget. Maar dan geldt ook: aannemer, schrijf niet in onder kostprijs.

Fries vult aan, dat er ook landelijke inspanningen worden verricht op het gebied van de infra die betrekking hebben op de energietransitie. Er is veelvuldig overleg met o.a. de netbeheerders. Bij de bespreking van mogelijke nieuwe woningbouw wordt onderhandeld over mobiliteitsoplossingen en de energietoelevering. Dat er behoefte is om het mobiliteitsvraagstuk (los van nieuwe woonwijken) op te lossen mag duidelijk zijn; we zien allemaal dat thuiswerken nu al niet meer het nieuwe werken is.