Betere kennisdeling in innovaties: Design Canvas

dinsdag 12 oktober 2021
Afbeelding Betere kennisdeling in innovaties: Design Canvas

Het delen van vakkennis is belangrijk voor innovatie in samenwerkingen in de bouw. Maar juist die praktische kennis en ervaring is lastig onder woorden te brengen. Mark Wiersma wil organisaties helpen (betere) kennisuitwisseling te realiseren via zogenaamde boundary objects.

Vakkennis, ervaring, die in het hoofd zit, is vaak persoonlijk en hoort bij een specifieke situatie. En daardoor is het moeilijk om deze kennis uit het bedrijf of de mens te halen en verder te ontwikkelen, te delen of te gebruiken. Maar dat is wel belangrijk, zeker in de bouw, waar veel vakkennis is, maar ook veel wordt samengewerkt én grote noodzaak is tot innoveren.

Kennisbarrières overwinnen

Wiersma: “Een belangrijke voorwaarde voor het succes van gezamenlijke projecten is de wijze waarop kennisprocessen tussen de verschillende partijen worden vormgegeven.” Alleen zo wordt 1 plus 1 uiteindelijk 3. Dat betekent dat verschillende manieren van omgaan en opslaan van kennis bij elkaar moeten worden gebracht. 

Grenzen doorbreken: boundary objects

Om organisaties te helpen de juiste boundary objects te vinden, werkt Wiersma aan een Design Canvas: een praktisch middel om de kennisbarrières tussen verschillende organisatie-systemen in kaart te brengen en de beste manier om die te overbruggen. “Met boundary objects kun je de kennisuitwisseling tussen verschillende systemen verbeteren”, zegt Wiersma. “Het zijn zaken waarmee kennis over de grenzen tussen organisaties kan worden gedeeld. Voorbeelden zijn strategiemappen, modellen, games, een tekst, een schema, maar ook een toneelstuk kan een boundary object zijn.”

Uitgangspunt van het canvas is dat je gaat samenwerken met andere mensen of organisaties en dat beide partijen het canvas invullen. Je komt zo op een bepaalde positie in het canvas. Zo kan ontdekt worden welk boundary object geschikt is om kennis over te dragen.

Meer over het Design Canvas? Lees het complete interview met Mark Wiersma op De Bouw Maakt het Slim

Bouwinnovatieshop op debouwmaakthetslim.nl

Het Design Canvas is één van de innovaties uit de Bouwinnovatieshop van debouwmaakthetslim.nl: een digitaal platform met nog veel meer bouw- en infrainnovaties die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.  Enerzijds is deze website een showroom van wat er in de bouw aan innovaties voorhanden is. Anderzijds kunnen marktpartijen hier met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld als afnemer van de innovatie, als kennispartner en zelfs als investeerder.

Op zoek naar meer inspiratie? Ga naar debouwmaakthetslim.nl