Het balletje rolt: beter samenwerken bij nutsaansluitingen

woensdag 13 oktober 2021
Afbeelding Het balletje rolt: beter samenwerken bij nutsaansluitingen

De eerste CINH-bijeenkomst, donderdag 7 oktober in het AZ-stadion, belooft veel goeds voor de aanleg van nutsaansluitingen in Noord-Holland. Alle ketenpartijen waren het erover eens: de samenwerking en onderlinge communicatie moet beter.

Gas, water, riolering, elektra, kabel en/of telecomvoorzieningen; er moeten nogal wat nutsvoorzieningen worden aangesloten bij nieuwbouwprojecten. Daar zijn aardig wat verschillende partijen bij betrokken dus er moet veel worden afgestemd en gecoördineerd. Daarin gaat nog wel eens wat mis, met vertragingen en soms onveilige situaties tot gevolg. Reden voor CINH en Bouwend Nederland om met ketenpartijen als netbeheerders, ondergrondse aannemers en bouwers/ontwikkelaars te praten over hoe dingen beter kunnen. 

Voorstellen en vooruit kijken

De bijeenkomst van donderdag 7 oktober in het AZ-stadion in Alkmaar was een eerste kennismaking. Combi-manager Jan Boerhof van CINH vertelde over de organisatie en wat ze doen. Combi Infra Noord Holland (CINH) is de centrale organisatie van de netbeheerders in Noord Holland voor de alle-nutsvoorzieningen-in-één-keer-aanleg van kabels en leidingen in de nieuwbouw. CINH vertegenwoordigt Liander, PWN, Stedin, VodafoneZiggo, KPN Netwerk NL, Kabeltex en Deltafiber (voorheen CIF). Ook was er vanuit CINH  een uitgebreide uitleg over de ketensamenwerking. Jan Overtoom van Bouwend Nederland keek met de deelnemers aan de hand van de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen naar wat mogelijke scenario’s voor energietransitie en infrastructuur kunnen betekenen voor het werkgebied.

Gemiste kans

De inleidende presentaties leiden al tot een interactieve sessie met veel vragen. Daarna volgde nog meer levendigheid in aansluitende sessies waarin in twee aparte groepen specifiek over het probleem van communicatie en afstemming werd gesproken. Nuttige dingen werden er naar voren gebracht, en soms ook stevige kritiek; onder meer vanuit de bouwers en ontwikkelaars. Zij hadden in aanloop naar de bijeenkomst ook al duidelijk gemaakt dat ze nogal eens tegen knelpunten aanlopen. Daarom was het wel verrassend dat juist deze groep uit de keten niet sterk vertegenwoordigd was bij de bijeenkomst. De bedrijven die er waren, konden CINH wel wat nuttige aandachtspunten meegeven, zoals de mate van bereikbaarheid en de lange doorlooptijden van aanvragenWaardevolle input waar CINH wel wat mee kan, zo gaf de combi-organisatie aan. 

Vervolg; doe mee!

Uiteraard waren er meer aandachtspunten. Ze zijn allemaal opgenomen in het verslag dat nog wordt verspreid onder de deelnemers. Ook komen CINH en Bouwend Nederland nog terug op het vervolgtraject. Het gevoel bij de deelnemers na de inhoudelijke en  nuttige bijeenkomst was in ieder geval wel dat een vervolg heel wenselijk is om ketensamenwerking en de onderlinge communicatie daadwerkelijk te verbeteren. Voor bouwers en ontwikkelaars die de kennismakingssessie hebben gemist, is er dus nog alle kans om mee te praten en denken. Opgeven hiervoor kan bij Joost Swaan, adviseur Markt en Overheid bij Bouwend Nederland Randstad Noord.