• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Politiek: Betrek ons bij een Nationaal Plan voor de 6 miljard uit Europa

Politiek: Betrek ons bij een Nationaal Plan voor de 6 miljard uit Europa

Afbeelding Politiek: Betrek ons bij een Nationaal Plan voor de 6 miljard uit Europa
donderdag 28 oktober 2021

De ambities vanuit de Europese Green Deal stellen grote uitdagingen aan de Nederlandse economie. Grote transities zijn nodig op gebied van de industrie, de landbouw, transport en arbeidsmarkt. Europa ondersteunt dat met de Recovery & Resilience Facility (RRF). In de RRF is bijna 6 miljard beschikbaar voor Nederland. Daarvoor moet Nederland wel een plan maken vóór eind april 2022, en dat komt er maar niet van nu de formatie voortduurt. Om die reden doen tien partijen, waaronder Bouwend Nederland, een oproep aan de politiek: laten we samen optrekken om snel tot een Nationaal Plan te komen.

Bekijk hier de gezamenlijke oproep voor een Nationaal Plan

Europa vraagt de lidstaten om de regio’s te betrekken bij het opstellen van het nationaal plan. Vele landen organiseren stakeholderconsultaties en stakeholderconferenties. In Nederland vinden de voorbereidingen alleen plaats achter gesloten deuren. De ambtelijk voorbereidingen voor een herstelplan zijn gaande in Den Haag, maar de provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en NGO’s worden hier niet bij betrokken. Dit terwijl het RRF de inbreng van regio’s als harde voorwaarde stelt om in aanmerking te komen voor toekenning. Diverse moties hierover van de Kamer (van Dijk, Dassen) worden niet uitgevoerd.

Aanbod meedenken en meedoen in Nationaal Plan

Provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en NGO’s, waaronder Bouwend Nederland, bieden de regering partnerships aan om samen de plannen goed en sterk te maken en snel en efficiënt uit te voeren. Want de provincies en gemeenten hebben kennis van de regio’s en kunnen hier in korte tijd programmeren, regisseren en verbinden. Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft de benodigde kennis in huis. De sector digitale infrastructuur kan helpen bij de plannen om Nederland een ijzersterke basis te geven voor digitalisering.

Laten we het samen doen, in alle openheid

De tien partijen vragen om actief betrokken en geïnformeerd te worden over de plannen en bieden aan de plannen ook werkelijkheid te laten worden: zonder de maatschappelijke partners lukt het niet.  Ook vragen zij om gauw een stakeholdersconferentie te organiseren en om hen actief te betrekken bij het opstellen van het Nationaal Plan voor het RRF. We moeten doen waar NL zo goed in is, samen werken, en daar horen achterkamertjes niet bij.

Ruben Heezen Beleidsadviseur