• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Smart gedragsafspraak: als jij het kunt voordoen, kan ik het nadoen

Smart gedragsafspraak: als jij het kunt voordoen, kan ik het nadoen

woensdag 10 november 2021

Charles Verheyen

verenigingsmanager grondwerk en railinfra
Afbeelding  Smart gedragsafspraak: als jij het kunt voordoen, kan ik het nadoen

Op donderdag 28 oktober 2021 organiseerde de vakgroep Grondwerk weer haar jaarlijkse Uitvoerderscontactdag (UCD). Het thema voor deze middag was 'Veilig en verantwoord werken'. Met een drietal interactieve workshops werd er dieper op de materie ingegaan.

De interactieve workshops:

  • graafschadepreventie in relatie tot Wibon en CROW500
  • het terugdringen van aanrijdgevaar
  • gedragsafspraken: maak verwachtingen samen concreet!

werden verzorgd door René Frinks en Theo Ellenbroek, vertegenwoordigers van Bouwend Nederland in het Kabel en Leiding Overleg (KLO), Werner van Eck, vertegenwoordiger van de Governance Code Veiligheid in de Bouw/Taskforce Veiligheid van Bouwend Nederland en Niek Verkade vanuit ValQ training en advies.

Graafschadepreventie

Dagelijks gaat het vaak net goed bij graafwerkzaamheden. Bij het voorkomen van graafschades speelt de hele graafketen een rol: van initiatiefnemer, netbeheerder, ontwerper tot grondroerder. Iedereen in het traject van initiatief tot uitvoering heeft verantwoordelijkheden die zijn omschreven in de CROW500, die sinds 1 januari 2017 van toepassing is. In het processchema (een bijlage bij de CROW500) zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden vermeld. Als grondroerder is het belangrijk om te weten dat de initiatiefnemer al in de onderzoeksfase een oriëntatieverzoek moet doen. Op basis van de verstrekte gebiedsinformatie van de netbeheerders moet de initiatiefnemer risico’s identificeren, opdracht geven voor het lokaliseren van kabels en leidingen en vervolgens een risico-inventarisatie en een maatregelenplan opstellen. De risico-inventarisatie en het maatregelenplan zijn input voor de grondroerder om een werkinstructie op te stellen. Deze werkinstructie moet de grondroerder geven aan alle medewerkers die buiten in de grond aan het werk gaan. Daarnaast is het belangrijk dat de KLIC-gegevens digitaal op het werk aanwezig zijn en dat er bij 'eis voorzorgmaatregelen' vóór de start van de uitvoering contact is geweest met de netbeheerder en afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en worden opgevolgd.

Terugdringen van aanrijdgevaar

Bij werkzaamheden langs (snel)wegen, maar ook op bouwplaatsen en binnen werkvakken, is het risico op aanrijdgevaar nog steeds hoog. Er gebeuren nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nieuw beleid opgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat een voertuig/machine en een persoon tegelijkertijd werken op dezelfde plek. Het beleid is vorm gegeven conform de zogenoemde arbeid hygiënische strategie: eerst de bron aanpakken. Als dat niet lukt, ga je de bron afschermen, daarna zak je steeds verder in maatregelen naar beneden toe. Je kunt pas naar de volgende stap als je de stap ervoor door zwaarwegende redenen (technisch, uitvoerend en economisch) niet kan nemen. De afweging voor het nemen van elke stap verantwoord je in de project-RI&E. Een voorbeeld van een succesvolle toepassing van dit beleid vormt de afsluiting van de A12, in oktober 2021 zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan een van de snelwegaders van Nederland, de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren heeft Rijkswaterstaat besloten om de A12 compleet af te sluiten.

Gedragsafspraken; maak verwachtingen samen concreet!

Uit alle workshops blijkt dat het belangrijk is om met elkaar zo vroeg mogelijk in de keten, tussen opdrachtnemer en opdrachtnemer, het gesprek aan te gaan over veiligheid. Hoe eerder onveilige en risicovolle situaties bespreekbaar worden, des te meer regelruimte er nog is. Meer regels zijn niet nodig, wel goede duidelijke afspraken, waarbij geldt 'als jij het niet kunt voordoen, kan ik het niet nadoen'. Hoe duidelijker de afspraak, des te minder hoef je elkaar aan te spreken en moet aanspreken toch, dan is het duidelijk waarom. Start vandaag, met elkaar, met het maken van enkele simpele afspraken!

NB: Deze workshops zijn ook zeer geschikt voor een regio-, platform- of vakgroepbijeenkomst met als thema veiligheid.