Hoe gaat Bouwend Nederland om met de nieuwe coronamaatregelen?

maandag 15 november 2021
Afbeelding Hoe gaat Bouwend Nederland om met de nieuwe coronamaatregelen?

Vrijdag 12 november heeft het kabinet de coronamaatregelen flink aangescherpt. De reden hiervoor is het toenemende aantal besmettingen (ruim 16.000 op 15-11) en het toenemende aantal opnamen in de ziekenhuizen en de IC’s. Het doel van deze maatregelen is het aantal contacten te verminderen om zo het aantal besmettingen te verlagen.

Doorbouwen

Bouwend Nederland wil als maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan het indammen van de pandemie en past daarom haar werkwijze naar aanleiding van de nieuwe maatregelen aan. Voor Bouwend Nederland en voor onze lidbedrijven is het belangrijk dat de bouwplaatsen open blijven. Wij vragen onze leden nadrukkelijk zich aan de overheidsmaatregelen te houden. Hiermee vergroten we de kans om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en vermijden we mogelijk strengere regels.

Werk thuis als het kan

Een belangrijke regel is ‘werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Deze regel gaat verder dan dat het in eerste instantie wellicht lijkt. Want ook het bedrijfsmatig bezoeken/organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten zijn werk. Dat betekent dat het bijwonen van bijvoorbeeld een vergadering, evenement maar ook een ledenbezoek, als deze niet essentieel zijn, vermeden dient te worden.

Om te bepalen of een bijeenkomst, evenement, vergadering of een ledenbezoek door kan gaan heeft Bouwend Nederland een aantal begrippen onder elkaar gezet aan de hand waarvan we een afwegingskader hebben gemaakt dat bepaalt of iets door kan gaan of niet.

 • Essentieel
  In het beleid heeft het kabinet het over essentieel. Als iets essentieel is dan kan dit onder de gestelde voorwaarden doorgaan. Bouwend Nederland heeft essentieel vertaald als (absoluut) noodzakelijk. Wat betekent dit in de praktijk? Een voorbeeld is een ALV waar een begroting moet worden vastgesteld. Dit is een essentiële vergadering, maar kan online. Bovenstaande uitgangspunten in acht nemende zal dit dus in een online vergadering omgezet worden.

  In dit kader is de nadrukkelijke wens om elkaar fysiek te ontmoeten, of het niet kunnen annuleren van een locatie geen essentiële reden om de meeting fysiek te laten plaatsvinden. Tip: Stel jezelf altijd de vraag of de meeting niet via MS-Teams kan.
    
 • Geplaceerd en voldoende afstand
  De huidige kabinetsmaatregelen staan het toe om geplaceerd en op voldoende afstand bij elkaar te komen. Voor Bouwend Nederland betekent dit dat wanneer het essentieel is om bij elkaar te komen om te beginnen 1,5 meter afstand gehouden moet worden en de deelnemers een vaste zitplaats hebben. Heen en weer lopen wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden. Bij evenementen is het overheidsbeleid nu dat de deelnemers een coronatoegangsbewijs moeten tonen en een vaste zitplaats hebben. Een netwerkborrel of een lunchbuffet zijn dus niet mogelijk tenzij alles aan tafel geserveerd wordt. Evenementen moeten om 18.00 uur worden beëindigd.

 • Instemming deelnemers
  Als de meeting essentieel en geplaceerd is, dan is de vraag of ook alle deelnemers instemmen met een fysieke bijeenkomst. Op dit moment zien we al dat ca. 1/3 van de deelnemers aan geplande fysieke bijeenkomsten zich afmeldt. Is dit een signaal dat de deelnemers de bijeenkomst niet als essentieel zien?
    

Basisregels

Naast de aangescherpte regels blijven ook de basisregels als geen handen schudden, niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en thuisblijven met klachten van kracht. 

Wat betekent dit voor de vereniging Bouwend Nederland?
    

 • Evenementen en bijeenkomsten
  De doorgang hiervan zal worden bepaald aan de hand van bovenstaand afwegingskader. Dit zal er in de praktijk op neer komen dat bijna alle evenementen en bijeenkomsten voorlopig digitaal gehouden zullen worden.
     
 • Ledenbezoeken
  Ook voor ledenbezoeken geldt dat deze niet fysiek kunnen plaatsvinden, tenzij deze een essentieel karakter hebben. Een voorbeeld van een essentieel ledenbezoek is een bezoek n.a.v. een calamiteit waardoor bijvoorbeeld een bezoek van Social Support noodzakelijk is.
    
 • Trainingen
  Voor de trainingen die Bouwend Nederland geeft geldt het afwegingskader zoals hierboven staat beschreven. Ook hier zal dat meestal betekenen dat ze digitaal doorgang vinden.

Wat betekent dit voor de sector?

Wij roepen onze lidbedrijven en daarmee de sector op de aangescherpte maatregelen van de overheid op te volgen en zo een bijdrage te leveren aan het indammen van de pandemie. Dus daar waar thuisgewerkt kan worden adviseren we dat te doen. Voor bijeenkomsten en evenementen bieden we het bovenstaande afwegingskader aan. Voor het werk op de bouwplaats geldt nog steeds het protocol Samen veilig doorwerken. De meest actuele versie hiervan is te vinden op de site van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Bouwend Nederland ondersteunt haar leden daar waar kan en onderhoudt heel graag de contacten binnen de vereniging. In deze bijzondere omstandigheden zal Bouwend Nederland opnieuw terughoudend te werk gaan daar waar het gaat om het afleggen van fysieke bezoeken en het organiseren fysieke bijeenkomsten en evenementen.

Samengevat

Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen, met het doel de fysieke contactmomenten zo veel mogelijk terug te dringen, werkt Bouwend Nederland thuis en vinden bijeenkomsten in verenigingsverband niet plaats. Tenzij het essentieel is bij elkaar te komen en naleving van de coronamaatregelen kan worden gegarandeerd. We roepen al onze leden op het bovenstaande en de overheidsmaatregelen na te leven.

Mocht er toch getwijfeld worden of een bijeenkomst of afspraak fysiek kan plaatsvinden, dan zijn de volgende vragen (in deze volgorde) van belang:

 • Is fysiek bij elkaar komen essentieel en noodzakelijk?
 • Zo ja, kan de anderhalve meter afstand gegarandeerd worden?
 • Zo ja, kan worden gegarandeerd dat alle deelnemers een eigen zitplaats hebben?
 • Zo ja, past de bijeenkomst, met inachtneming van de coronamaatregelen, nog steeds bij het beoogde karakter?

Helpdesk Corona Bouw en Techniek

U kunt hier terecht voor al uw vragen over veilig en gezond doorwerken tijdens de coronacrisis.

Naar de helpdesk