Schadenberg Groep kiest voor servicegerichte aanpak

donderdag 25 november 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Schadenberg Groep kiest voor servicegerichte aanpak

In een gesprek met Herald Nauta interim directeur en Yoni Rasch bedrijfsleider van Schadenberg Groep maken we kennis met het bedrijf en hun strategische keuzes. Eén van deze keuzes is om niet meer deel uit te maken van de vechtmarkt en vanuit eigen visie en kracht gaan voor een all-in-pakket en daarmee de opdrachtgever(s) te ontzorgen. Geïnteresseerd in hun keuzes en visie? Lees verder.

Schadenberg Groep kent zijn oorsprong in 1977 als civiel aannemingsbedrijf. Door overnames en fusies is het vandaag de dag een middelgroot bedrijf met een zeer compleet pakket aan verschillende diensten waarmee het hele bouwproces voorzien kan worden. Met de laatste bedrijfsovername van aannemersbedrijf Plaisier B.V. en Plaisier Las en Montage B.V. geeft Schadenberg Groep een verdere invulling aan hun strategie voor het bieden van een integrale aanpak op het gebied van ondergrondse infrastructuur.

Transitie

Schadenberg Groep bedient het hele bouwproces vanuit zes verschillende disciplines, infratechniek, dakwerken, stedegroen, bouw, water & civiel en vastgoed. Dit biedt de kans om voor het totaal pakket aan diensten op te schuiven in de keten en daarmee de opdrachtgever(s) te ontzorgen. Dat betekent voor de organisatie dat disciplines meer met elkaar (moeten) samenwerken, waardoor expertise gebundeld wordt, er meer vraag gestuurd wordt ontwikkeld en geleverd zodat er een efficiënter bouwproces tot stand komt. Waarbij ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de energietransitie en klimaatadaptatie. Er ligt een mooie toekomst voor hen met een grote investeringsopgave. Met  infra-werkmaatschappijen zien zij de aanbesteding van de combi activiteiten in Noord-Holland CINH (Combi Infra Noord Holland) als een grote uitdaging om hun bedrijfsvoering nóg slagvaardiger en efficiënter in te richten.

'Als Schadenberg Groep ontwikkelen we ons als aannemer naar service organisatie die de klant wil ontzorgen met een integraal dienstenpakket': zegt Herald Nauta.

Uitdagingen

De strategische keuze om van aannemer naar service organisatie te gaan geeft de nodige uitdagingen. Het directe contact met de opdrachtgever is van belang om de behoefte van de klant te achterhalen en de verwachting van het eindresultaat scherp te krijgen. Voor Schadenberg is het vervolgens zaak om de aanwezige expertise binnen de groep optimaal te benutten, de onderlinge samenwerking hierbij is cruciaal. Een project waarbij optimaal als organisatie en met de opdrachtgever(s) is samengewerkt is het project Tussen de Wachters te Hoorn. Met een aannemerscombinatie als coördinerende partij is een integraal 3D-ontwerp gemaakt voor het vervangen van het riool en de aanwezige kabels en leidingen. Met de integrale aanpak is bereikt dat het aantal arbeidsgangen sterk is gereduceerd door het gecombineerd aanleggen en verwijderen van de kabels en leidingen. Naast een kostenbesparing van 18% levert deze aanpak een voorspelbare uitvoering op en begripvolle bewoners die weten waar ze aan toe zijn in het kader van overlast en tijdelijke voorzieningen die in de buurt getroffen worden.

Om de servicegerichte aanpak voor de hele organisatie voor elkaar te krijgen moet Schadenberg Groep als één gaan fungeren, zowel commercieel als operationeel. Een uitdaging die we samen aangaan, de toekomst bouwen we samen! Voor meer informatie over Schadenberg Groep neem contact op met Herald Nauta.