Industrie heeft behoefte aan energie-infrastructuur

donderdag 25 november 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Industrie heeft behoefte aan energie-infrastructuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 19 november van de vakgroep ONG hebben we een presentatie gehad over de behoefte aan energie-infrastructuur voor de industrie door Gert Jan Lankhorst, voorzitter VEMW. Vanuit het bestuur Bouwend Nederland heeft Guido van Tongeren zich verdiept in Chinese inmenging in de EU en doet Fries Heinis de oproep aan een ieder om het coronaprotocol te blijven volgen. Vanuit de vakgroep ONG wordt akkoord gevraagd voor het jaarplan, de organisatieontwikkeling en twee nieuwe bestuursleden. Lees verder voor meer verdieping.

De vakgroep ONG heeft periodiek overleg met het bestuur en heeft twee keer per jaar een ALV voor en met al haar leden. Volgend jaar zal de ALV plaats vinden op dinsdag 31 mei en vrijdag 18 november. Zijn er onderwerpen die niet kunnen wachten, neem contact op met één van de bestuursleden, of de voorzitter Harold Lever.

Energie behoefte industrie

De VEMW is de Vereniging voor Energie, Milieu en Water en het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit-, gas- en waterafnemers in Nederland. Vanuit het Klimaatakkoord moet ook de industrie haar emissiereductie behaald hebben in 2030. Voor de industrie is er veel warmte nodig die nu wordt gegenereerd door het verstoken van aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt. De beweging is dat aardgas vervangen wordt door elektra, echter de bestaande infrastructuur schiet daarvoor alsnog te kort. Wil de industrie haar emissiereductie nakomen, moet er meer en zware energie-infrastructuur worden aangelegd, een infrastructuur komen voor de opvang en opslag van CO2 en ook (nieuwe) infrastructuur komen voor waterstof en warmte. Behoeften waar de leden van de vakgroep ONG vanuit hun expertise in zowel voorbereiding, uitvoering als beheer/onderhoud een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Bekijk hier de presentatie.

Chinese inmenging

Binnen Koninklijke Bouwend Nederland en daarmee ook de vakgroep ONG, is er zorg over de steeds meer opkomende Chinese inmenging in de Europese Unie en ook in Nederland. Chinese partijen duiken niet alleen onder de prijs, maar maken binnen het project gebruik van eigen 'ingevlogen' materiaal, materieel en arbeidscapaciteit. Dit onderwerp heeft hoge prioriteit binnen de EU en FIEC en er wordt gewerkt aan aparte regels om China buiten te houden. FIEC staat voor European Construction Industry Federation, en is de officieel erkende sociale partner die werkgevers vertegenwoordigt in de Europese sectorale sociale dialoog 'Bouw'. Meer informatie hierover vind je hier.

Ontwikkelingen vakgroep ONG

Tijdens de ALV is er door de aanwezigen akkoord gegeven op:

  • het jaarplan 2022;
  • het aanstellen van een vakgroepmanager;
  • twee nieuwe bestuursleden:
    o Erik Prins (Van Voskuilen B.V.);
    o Rolf te Velde (Koninklijke BAM Groep nv).

Daarmee nemen we afscheid van de bestuursleden Ronald Folders (Grondboorbedrijf Haitjema B.V.) en Hans van der Steen (Gebr. Van der Steen BV). Beide zijn wegens hun bijdragen aan de ontwikkeling van de vakgroep gedurende vele jaren door het bestuur benoemd tot erelid.