• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Infra-Marktdag brengt opdrachtnemers en opdrachtgevers dichter bij elkaar

Infra-Marktdag brengt opdrachtnemers en opdrachtgevers dichter bij elkaar

Afbeelding Infra-Marktdag brengt opdrachtnemers en opdrachtgevers dichter bij elkaar
maandag 29 november 2021

Met 65 deelnemers uit zowel de opdrachtgevers -als opdrachtnemershoek was de Infra-Marktdag van 4 november goed bezocht. Belangrijker nog was dat iedereen die naar Hal 4 in Rotterdam was gekomen, het een nuttige bijeenkomst vonden die absoluut een vervolg moet krijgen.

De aanleiding van de Marktdag, een initiatief van Bouwend Nederland en de gemeente Rotterdam en mede georganiseerd door de stichting Rondom GWW, het netwerk RegioIngenieur en Buitenwerk Samensterk, was tweeledig. Opgaven worden complexer wat om meer samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vraagt. Maar – zo deden Hessel Heins-Wunderle van Bouwend Nederland en Ronald Zandbergen, hoofd ingenieursbureau Rotterdam, tijdens de opening uit de doeken – zowel markt als gemeente ervaren dat juist die samenwerking beter kan. De Marktdag was bedoeld om, door elkaar beter te leren kennen en te praten over praktijkervaringen, belemmeringen en best practices, de samenwerking te verbeteren. Onder leiding van dagvoorzitter Joost Fijneman van CROW volgde een plenaire sessie waarin vertegenwoordigers van opdrachtgeverszijde en opdrachtnemerszijde aan de tand werden gevoeld over de opgaven en uitdagingen die ze zien. Gevraagd werd onder meer om aan te geven wat er goed gaat in de samenwerking, wat vraagt echt nog extra aandacht en wat er in de praktijk écht verbeterd moet worden.

Weerbarstige praktijk

Ook werd gevraagd naar de ervaringen met het convenant Buitenwerk Samen Sterk. Dat is tien jaar geleden opgezet om opdrachten op een andere manier in de markt te zetten en de expertise van de markt beter te benutten. De praktijk leert dat de gemaakte afspraken niet altijd worden waargemaakt. Lissy Nijhuis, manager PMME ingenieursbureau voor stadsontwikkeling, en Dennis van der Werf, voorzitter van het Infraplatform Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid hadden daar wel een verklaring voor. Van directievoerders vanuit de gemeente is bijvoorbeeld jarenlang gevraagd om precies aan te geven hoe het werk moet gebeuren en er nauwgezet op toe te zien dat dat ook daadwerkelijk zo gebeurt. Om het dan nu samen met opdrachtnemers te doen, is voor een deel een grote verandering die niet vanzelf gaat. Bij sommigen leidt het zelfs tot angst om de baan kwijt te raken wanneer de markt een deel van het werk gaat doen. Dergelijke aspecten, zo werd geconstateerd, zijn belangrijk om met elkaar te delen. Het kweekt begrip en maakt het mogelijk om naar werkbare oplossingen te zoeken.

Hoe kan het beter?

Na het plenaire deel gingen de deelnemers in groepen uiteen om in twee rondes in parallelsessies van gedachten te wisselen over stappen in de keten die het verschil kunnen maken bij het verbeteren van de samenwerking. Drie onderwerpen kwamen aan de orde:

  • Bij ‘Project Start Sessies’ ging het om zaken die aan de voorkant anders kunnen worden gedaan opdat projecten van begin af aan soepel verlopen.
  • De sessie ‘Kijkje in de keuken’ werd gesproken over hoe binnen de gemeente tot de gewenste inkoopstrategie wordt gekomen en tot welke keuzes bij infrabedrijven dit dan weer leidt bij aanbestedingen.
  • Stadsopgaven vanuit vernieuwende samenwerkings- en contractvormen was het derde onderwerp. Gemeente Dordrecht gaf daarbij inzicht in hoe bij het ogenschijnlijk traditionele project Visbrug de keuze voor een juist niet traditioneel Bouwteam-contract ertoe heeft geleid dat de opdrachtnemer zijn expertise kon inbrengen waardoor innovatieve oplossingen mogelijk werden.

Aanbevelingen

Bij de plenaire terugkoppeling werden de kritische succesfactoren die de middag opleverde op een rij gezet. Bijvoorbeeld dat het heel zinvol kan zijn wanneer de opdrachtgever de markt meer betrekt bij de planning. Capaciteit wordt een steeds groter probleem voor de opdrachtnemers en dan is het goed om gezamenlijk te kijken naar een goede spreiding van de opdrachten. Een volledige lijst  ‘tips en tops’ die de Marktdag heeft opgeleverd, is hier te vinden. Met de deelnemers zijn deze uitkomsten en de presentaties gedeeld. 

Hessel Heins-Wunderle regiomanager regio randstad zuid