Bestuurswisselingen tijdens ALV afdeling Friesland

26 november 2021

Afbeelding Bestuurswisselingen tijdens ALV afdeling Friesland
maandag 29 november 2021

Op vrijdagmiddag 26 november 2021 werd de Algemene Ledenvergadering van Friesland georganiseerd. Helaas kon het feestelijke tintje in hotel Princenhof te Eernewoude met stemacteur Niek Boes niet doorgaan, maar werd de vergadering digitaal georganiseerd.

Naast de huishoudelijke agendapunten zoals goedkeuring begroting, kascommissie werd er aandacht besteed aan de inrichting van de nieuwe entiteit Bouwopleiding Friesland en het afgenomen ledenonderzoek. Sander Wubbolts gaf een korte toelichting op alle activiteiten binnen Regio Noord, zoals het waterstofdossier, digitalisering door BRAINR en invoering WKB.  

Bestuurswisselingen

Binnen het bestuur stonden twee mutaties op de rol. Voorzitter Kees Jelsma gaf het voorzittersstokje over aan Geert Smid en daarnaast was er aandacht voor het aftreden van Bouwe Stiemsma en aantreden van Lykele Feenstra als algemeen lid. Naast de bestuurswisselingen werd er ook afscheid genomen van secretaris Cees Udinga en was er de introductie van Verenigingsmanager Jolande Oechies. Zij heeft per 1 november 2021 de werkzaamheden van Cees  overgenomen en gaat aan de slag met het organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op het ondersteunen van de leden van afdeling Friesland. Daarnaast is zij de verbindende schakel tussen het bestuur, de leden en specialisten van Bouwend Nederland.

Het bestuur van de afdeling Friesland bestaat per 26 november 2021 uit:

Geert Smid, voorzitter
Hidde van der Galien, penningmeester
Lykele Feenstra
Catrinus van der Hauw
Klaas Herman Postma
Harry de Vries.

Alle aftredende bestuursleden werden in het zonnetje gezet door het overhandigen van een prachtige prent. Het was fijn dat we op deze wijze de ALV hebben kunnen organiseren, maar als bestuur hopen we onze leden in 2022 weer fysiek te treffen tijdens één van de geplande activiteiten.

Jolande Oechies verenigingsmanager Friesland