• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Doe actief mee in tweejarig gesubsidieerd onderzoek naar circulair bouwen

Doe actief mee in tweejarig gesubsidieerd onderzoek naar circulair bouwen

Praktijkgericht gefinancieerd onderzoek

Afbeelding Doe actief mee in tweejarig gesubsidieerd onderzoek naar circulair bouwen
dinsdag 14 december 2021

Hogeschool Avans zoekt steeds vaker de samenwerking met het bedrijfsleven op en zoekt in dit geval bouwbedrijven (mkb'ers) op om praktijkgericht onderzoek mee uit te voeren.

Regieorgaan SIA verzorgt voor hogeschool Avans in samenwerking met het bedrijfsleven de mogelijkheid om praktijkgericht onderzoek te kunnen verrichten via de mkb RAAK subsidie.

De afdelingen Oost Brabant e.o. en Brabant Mid-West zijn benaderd om te informeren of er bij een aantal van onze leden (mkb'ers, max omzet van 50 mio) belangstelling bestaat om met studenten onder begeleiding van het lectoraat Sustainable Finance and Accounting twee jaar lang samen te werken in onderzoek naar vraagstukken rond circulair bouwen (met een financiële of accounting insteek).

De co-financiering vanuit deelnemende bouwbedrijven bestaat uit de inzet van uren. Dit betekent een investering van gemiddeld circa 80 uur per jaar = 2 uur per week. Uren kunnen worden meegenomen voor max € 130,- per uur. Je kunt hierbij denken aan urenbesteding in de vorm van een aantal werkgroep vergaderingen en workshops en dergelijke.

Doel van het onderzoek

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek om innovatie in het mkb een stap verder te brengen. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt. In dit geval wordt specifiek gezocht naar mkb'ers vanuit de bouwsector.

Vraag mkb staat centraal

In een RAAK-mkb-onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal. Hogescholen en andere kennisinstellingen en minimaal 6 mkb’ers doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat.

Lees hier meer over het samenwerkingsverzoek van Avans aan onze leden. 

Heb je belangstelling om deel uit te maken van dit onderzoek meld je dan liefst voor het einde van het jaar aan bij Joelka van Daal (06-45180303) of Petra Landmeter (06-15557622). De lector van Avans kan eventueel ook zelf met je contact opnemen om het geheel nader toe te lichten. Haar gegevens staan in het document.

Petra Landmeter Verenigingsmanager Brabant Mid-West