Innovatienetwerk BouwAcademie Amsterdam geeft gas

Afbeelding Innovatienetwerk BouwAcademie Amsterdam geeft gas
dinsdag 21 december 2021

Met vier bijeenkomsten in één week is het Innovatienetwerk Verduurzaming & Circulaire Renovatie van de BouwAcademie Amsterdam medio december voortvarend van start gegaan.

Voor 2050 moeten er in de gemeente Amsterdam 150.000 nieuwe woningen worden gebouwd én de bestaande woningvoorraad worden verduurzaamd. Ook zet de stad in op een serieuze reductie van CO2 uitstoot. Om een bijdrage te leveren aan die enorme opgave, heeft de bouwsector in de hoofdstad innovatieve bouwconcepten en bouwmaterialen nodig. Daarnaast is het van groot belang dat nieuwe instroom met kennis, kunde en ideeën een bijdrage aan die vernieuwing kan leveren. Vanuit die gedachte heeft BouwAcademie Amsterdam het Innovatienetwerk Verduurzaming & Circulaire Renovatie gelanceerd. MKB-bedrijven, leveranciers, woningcorporaties, gemeente, onderwijs- en kennisinstellingen en studenten treffen elkaar in dat netwerk om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Doel is om het onderwijs te verrijken met innovaties en ervaringen uit de praktijk én innovaties beter en gemakkelijker te laten landen bij de MKB-bedrijven.

Onderwijsinnovatie

De eerste stap bestaat uit een reeks werksessies om innovatieve ontwikkelingen en ideeën en ambities op te halen en te inventariseren welke uitdagingen er op het pad van innoveren worden ervaren. De eerste vier van die werksessies waren op 14 en 16 december. Dertien bedrijven, Bouwend Nederland-leden namen er aan deel: Van Wijk Vastgoedonderhoud BV, BV Intersell, Spieker Bouw, bouwgroep Buitenhuis, Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn bv, QBuild Holding B.V., Slokker Bouwgroep Almere B.V, IJbouw, Bouwbedrijf M.J. De Nijs en Zn, uba bouw bv, AC Borst Bouw B.V., Amstelvliet Bouw/ MVB Bouw en Bouwmensen Amsterdam. 
De bijeenkomsten leverden interessante input op. Zo is bijvoorbeeld Intersell bezig met ‘Kitchen as a Service’, een modulaire keuken die woningcorporaties kunnen demonteren en hergebruiken in een andere woning. Er werd ook gesproken over de toepassingen van  3D scannen en over de logistieke problematiek bij renovaties in de stad die om slimme innovatieve oplossingen vraagt. Het onderwijs zelf kwam eveneens ter sprake. Het huidige lineaire onderwijssysteem biedt studenten en bedrijven namelijk niet de mogelijkheden die nodig zijn om effectief samen te werken aan en met echte innovaties. Ook hier is dus innovatie nodig. 

Tweejarenplan

Na de vier werksessies met de bouwbedrijven volgen in de tweede helft van december en in januari nog sessies met kennisinstituten, corporaties en de gemeente Amsterdam. Later in het eerste kwartaal van 2022 wordt een grotere bijeenkomst georganiseerd voor alle deelnemers aan het Innovatienetwerk Verduurzaming & Circulaire Renovatie waarin een ‘roadmap 2022/2023’ wordt gepresenteerd. Dat plan van aanpak zal ondermeer de top tien bevatten van de belangrijkste innovaties in verduurzaming en circulaire renovatie en restauratie die de werksessies hebben opgeleverd, en allerlei bijeenkomsten zoals workshops, inspiratiesessies om aan de slag te gaan met de opgedane kennis en ervaringen.

 

Vincent Zijlstra Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Randstad Noord