• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) opgeheven

Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) opgeheven

Afbeelding Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) opgeheven
donderdag 23 december 2021

In 2003 werd de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) opgericht door BouwNed, één van de rechtsvoorgangers van Bouwend Nederland. De Stichting had tot doel het opstellen, invoeren en toezien op de naleving van een Bedrijfscode, waarmee een integere en transparante manier van zakendoen door bouwbedrijven werd geborgd. Naast de SBIB Bedrijfscode werden er vanuit verschillende organisaties (eigen) regelingen ingesteld met een vergelijkbaar doel. Deze veelheid aan regelingen in de bouw- en infrabranche werkte verwarrend en was niet optimaal toepasbaar. Daarom heeft Bouwend Nederland een alomvattende regeling ingesteld: de Gedragscode. De Gedragscode vervangt de verschillende regelingen in de branche, waaronder die van de SBIB.

Opheffing SBIB

Na een eerste periode, waarin de werking en effectiviteit van de Gedragscode is gemonitord, is nagedacht over de toekomst van de SBIB/de Bedrijfscode. Wat is immers het nut en doel daarvan als de Gedragscode de functie van de Bedrijfscode overneemt? SBIB is in die tijd een ‘slapend bestaan’ gaan leiden. Met de Gedragscode als effectief instrument om het integer zakendoen binnen de bouw- en infrabranche te borgen, heeft het bestuur van Bouwend Nederland ervoor gekozen SBIB op te heffen.

Wat betekent dit voor de deelnemers?

Ben je lid van Bouwend Nederland en neem je deel aan SBIB, dan verandert er eigenlijk niet zoveel. Leden van Bouwend Nederland zijn immers door hun lidmaatschap gebonden aan de Gedragscode. Niet-leden doen er goed aan een eigen regeling (vergelijkbaar met die van de Gedragscode van Bouwend Nederland) te treffen, maar zij kunnen uiteraard ook lid worden van ons. Verder doe je er goed aan eventuele verwijzingen op je website of andere uitingen die betrekking hebben op de SBIB en de Bedrijfscode te verwijderen.

Voor meer informatie

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust via: a.duijverman@bouwendnederland.nl.

 

Arno Duijverman senior beleidsadviseur