Terugblik afdeling Midden-Nederland

dinsdag 4 januari 2022
Afbeelding Terugblik afdeling Midden-Nederland

Hieronder is in het kort te lezen wat de thema's zijn waar afdeling Midden- Nederland zich in 2021 op gefocust heeft.

Afdeling Midden-Nederland (voorheen Amersfoort en Utrecht) heeft zich in 2021 voor haar kleine 100 leden op 4 thema’s gefocust:
 
  • Opleiding en instroom. Afdelingsleden worden gestimuleerd opleidingen te volgen, waarvoor ze een bijdrage vanuit het opleidingsbudget van de afdeling ontvangen. 
  • Samensmelten en Verbinden. Dit is weer een stap verder gebracht door een boeiende netwerkexcursie met partners naar Keulen. Door corona was het niet helemaal gerealiseerd zoals gepland was.
  • Ontwikkelen. Dit kreeg vorm door onder meer een inspiratiesessie over hoe onze bedrijven kunnen worden klaargemaakt voor de toekomst en door digitale bijeenkomsten over bouwkosten en de veiligheidsladder.
  • Gemeentelijke bouwoverleggen. Vertegenwoordiging in de bouwoverleggen levert diverse goede bestuurlijke en ambtelijke contacten op. Belangrijke actuele thema's als wkb, woningbouw, circulair bouwen, ruimtelijke strategie en onderwijs zijn besproken.
En last but not least is er een vrouwelijke afdelingsvoorzitter gekozen: Yolanda van Rijswijk, van Dura Vermeer.