Waar maakt Regio Noord zich hard voor in 2022?

Afbeelding Waar maakt Regio Noord zich hard voor in 2022?
maandag 10 januari 2022

De medewerkers van het regiokantoor wensen jou een succesvol en gezond 2022. Het afgelopen jaar was wederom een bijzonder jaar vanwege het coronavirus. De bouwsector heeft zich echter goed staande gehouden. Het protocol 'Samen Veilig Doorwerken' is door leden goed ontvangen en mede dankzij het naleven van het protocol is de omzet in de bouwsector op peil gebleven. Het tekort aan bouwmaterialen, de stijgende prijzen, de beschikbaarheid van kwalitatief goed personeel, in relatie tot de enorme bouwopgaven, stellen veel bedrijven voor grote uitdagingen.

Ook in 2022 werken we weer graag samen met bestuurders en leden aan een vitale, vernieuwende en toekomstbestendige bouwsector die bijdraagt aan een aangenaam woon-, werk-, en leefklimaat.

Thema's

We zien dat leden behoefte hebben aan meer kennis en vooral ook met elkaar willen sparren als het gaat om thema’s, zoals duurzaam en circulair bouwen, digitalisering, veilig werken en strategisch personeelsbeleid. Naast het bieden van een inhoudelijk programma op bovengenoemde thema’s, zorgen we er met de afdelingen voor, dat we de leden goed bereiken en dit gesprek onderling faciliteren. De toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen Bouw & Infra 2030’ gaan we inzetten als kapstok om dit gesprek met elkaar te voeren.

Vanuit regio Noord willen wij de bouwsector beter laten aanhaken bij de waterstofeconomie die in Noord-Nederland aan het ontstaan is. We werken aan een waterstofagenda voor de bouw en infra. Hierbij richten we ons op het aanhaken bij investeringen en marktbenadering, verkennen we welke mogelijkheden waterstof biedt voor het verduurzamen van materieel en hebben we aandacht voor human capital.

Ledenbinding

We hechten ook veel waarde aan een goede binding met onze leden. Van elkaar én van partners in de keten kunnen we veel leren. We maken gebruik van de kennis die breed binnen Bouwend Nederland aanwezig is en we zetten erop in de samenwerking met opdrachtgevers, kennisinstellingen en partners van BuildinG te continueren. Naast bovengenoemde uitdagingen moeten we leden verder voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Al met al mooie uitdagingen! Wij kijken uit naar een goede samenwerking om dit ambitieuze programma met leden en partners in de keten te realiseren. In ons Jaarplan 2022 zijn de belangrijkste thema's en activiteiten uitgelicht.

Lees hier het Jaarplan 2022 van Bouwend Nederland Regio Noord.

Sander Wubbolts regiomanager regio noord