BTIC tourt door Nederland met innovatiesessies

Afbeelding BTIC tourt door Nederland met innovatiesessies
donderdag 20 januari 2022

Samen met zes regionale innovatie-hubs organiseert het Bouw en Techniek Innovatiecentrum inspirerende sessies over innovaties kenmerkend voor die regio. Ook Maxime Verhagen doet mee aan de tour.

De innovatiehubs lichten actuele ontwikkelingen toe en regionale sprekers delen hun best practices, van biobased en klimaatadaptief bouwen tot industrialisatie, digitalisering en human capital. In deelonderwerpen wordt besproken hoe regionale spelers kunnen aanhaken bij landelijke kennis- en innovatieprogramma's van het BTIC. Welke stappen kunnen gezamenlijk gezet worden? Wat is er nodig om tot consortiavorming te komen en echt aan de slag te gaan? Maxime Verhagen, boegbeeld van het BTIC en voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland, en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, zijn afwisselend ter plaatse aanwezig.

Route

  • Woensdag 26 januari 13:30 – 15:00 uur: BuildinG Groningen – Online – Werken aan opschaling van biobased bouwen
  • Woensdag 23 maart 10:00 – 12:30 uur: Spark Campus – Den Bosch – Smart People, mensen in het hart van de bouw- en techniektransitie
  • Vrijdag 25 maart 12:30 – 15:00 uur: Bouwlab – Haarlem – De digitale toekomst van de bouw
  • Woensdag 30 maart 10:00 – 12:30 uur: Brightlands – Sittard – Hoe kunnen innovaties in materialen bijdragen aan het verduurzamen van de bouw?
  • Maandag 11 april 12:30 – 15:00 uur: The Green Village – Delft – Bouwen aan een klimaatadaptieve proeftuin
  • Donderdag 14 april 10:00 – 12:30 uur: Pioneering – Enschede – De arbeidsmarkt van de toekomst: hogere productie met minder mankracht

Wij blijven, net als het BTIC, uiteraard de ontwikkelingen met betrekking tot de coronamaatregelen in de gaten houden.

Eerste sessie over opschaling biobased bouwen

BuildinG trapt BTIC on Tour af met de online sessie 'Werken aan opschaling van biobased bouwen'. Biobased bouwen heeft de toekomst. Digitalisering speelt een belangrijke rol bij de opschaling ervan. Na de introductie van Maxime Verhagen over het belang van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector deelt Mirjam Wulfse, Gedeputeerde bij de Provincie Groningen, de heldere ambitie van de provincie omtrent biobased bouwen. Professor Peter Russell schetst vervolgens vanuit het BRAINR-programma de kansen en uitdagingen van digitalisering als accelerator. Hoe creëer je vertrouwen in werkwijzen en materialen, zodat de markt deze accepteert? We sluiten af met een catwalk van biobased materialen en toepassingen.

Meer informatie over het programma van de verschillende sessies is hier te lezen. Aanmelden kan via deze link