In gesprek met..... Koen Verdonk over de ambitieladder

Afbeelding In gesprek met..... Koen Verdonk over de ambitieladder
woensdag 26 januari 2022

Naar aanleiding van een LinkedInbericht, waarin gesproken wordt over de ambitieladder en het behaalde resultaat van 21 sterren, zijn we in gesprek met Koen Verdonk. Koen heeft in zijn project op Schiphol bij het realiseren van een dubbel rijbaanstelsel gebruik gemaakt van BIM en de sterrenkaart, oftewel de ambitieladder. Lees verder als jij meer wilt weten over de ambitieladder.

Koen Verdonk werkt sinds 2000 bij Heijmans en is als senior Projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van grote projecten. Hij is betrokken bij projecten zoals de Westerscheldetunnel, ombouw Randweg Eindhoven, parkeergarage St.-Jan 's-Hertogenbosch en realisatie derde kolk van de Prinses Beatrixsluis. Dit waren complexe projecten met een gemiddelde duur van twee tot vier jaar. Bij zijn laatste project, het dubbele rijbaanstelsel op Schiphol, is in overleg met de opdrachtgevers BIM en de ambitieladder toegepast.

BIM en de ambitieladder

Om de complexiteit van het project te beheersen wordt relevante data binnen Heijmans ondergebracht in één digitaal Bouw Informatie Model (BIM). Om aantoonbaar te ontwikkelen aan het verslimmen van projecten, is er een ambitieladder ontwikkeld ook wel sterrenkaart genoemd. De ambitieladder bestaat uit vijf modules, BIM- ambitieniveaus:

A. Integraal & gecoördineerd 3D-model
B. Bouwlogistiek
C. Werkvoorbereiding en calculatie
D. BIM2Field & BIM2Maintain
E. Berekening & Analyse

Zijaanzicht met hoogtelijnen: door BIM te koppelen aan diverse datamodellen is het mogelijk diverse aanzichten en uitsneden te maken. Hier zie je het zijaanzicht van het puntje van de paalfundering tot in rood de maximale werkhoogte waar we de luchtverkeersleiding inzicht geven in de raakvlakken met de radar. In dit voorbeeld voldoen we aan de hoogtebegrenzing en is er geen probleem.

Elke module bestaat uit vijf dieperliggende detailniveaus. Dus maximaal zijn er 25 sterren/ambities te behalen. Schiphol heeft er dertien uitgevraagd, in de tender vanuit Heijmans Rosmalen is de lat op zestien gelegd en uiteindelijk zijn er in de praktijk op de bouwplaats 21 behaald. Door de goede samenwerking met Schiphol als opdrachtgever om hier van te leren en de beschikbare gestelde capaciteit op kantoor en daarmee de beschikking over de juiste mensen en kennis is dit mogelijk gemaakt. Hoe meer data je invoert en systemen je koppelt aan BIM, hoe meer bruikbare informatie je er uit kunt halen, zoals voortgangsrapportages, onderhoudsplannen, clashdetectie, werkinstructies, resources en financiële rapportages. Heijmans maakt hierbij gebruik van een scala aan tooling deels in eigen beheer en deels via partners. Hierbij valt te denken aan drones, simulatiesoftware, visualisatie programma's, diverse interfaces tussen de diverse softwarepakketten enz. Heel gaaf om te zien dat er een grote meerwaarde behaald kan worden door de digitale toepassingen binnen de overwegend conservatieve cultuur van de bouw. Wat ooit de toekomst was, is inmiddels het nu geworden. Waar het ooit 'dat is niks voor ons' was, wordt het steeds meer standaard en die toepassingen worden steeds beter en betrouwbaarder.

Raakvlak geleiderail Synchro: door BIM te koppelen aan het te gebruiken materieel wordt in deze afbeelding het bereik van de kraam zichtbaar en daarmee het draaibereik in het kader van veiligheid en logistiek zodat je het materieel zo efficiënt mogelijk kunt inzetten. Tevens kunnen we vooraf inspelen op clashes met zoals in dit voorbeeld de geleiderail die we lokaal moeten weghalen.

Wij van WC-eend?

Een hiervoor samengesteld team bestaande uit personen vanuit het projectteam, maar ook uit personen van het ontwikkelteam BIM4D uit Rosmalen bepaalt of er een detailniveau binnen een ambitieniveau daadwerkelijk is behaald. Om te voorkomen dat 'de slager zijn eigen vlees keurt' is de ster 'detailniveau' pas behaald als het aantoonbaar en bewezen aanwezig is. Dus bij een detailniveau hoort een beschrijving, het wat én een bewijsstuk. Pas als beiden aanwezig zijn, dan pas is het detailniveau behaald en de ster binnen.

Actualisatie assets

Voor het project op Schiphol zijn er KLIC-meldingen gedaan en kregen we gegevens vanuit het Kadaster en Schiphol (veiligheidsgebied). Deze gegevens worden geverifieerd in de praktijk door onder andere radartechnieken en proefsleuven. Zo genereer je extra informatie over afwijkende ligging, aanwezigheid meer/minder kabels en leidingen en weesleidingen. Met deze kennis kan er een melding 'afwijkende ligging' worden gedaan bij het Kadaster en kan Schiphol haar Gis-model actualiseren. Voor het project integreren we deze data in het BIM en kunnen we een realistisch 3D-model maken en toetsen aan het ontwerp. Doordat de data digitaal verwerkt wordt kan de teruglevering naar de eigenaar ook digitaal plaatsvinden. Hier signaleren we wel een optimalisatiekans, iedereen gebruikt zijn eigen platform en Informatie Leverings Systeem (ILS) waardoor uitwisseling niet 'live' kan en er bijna altijd een interface nodig is.

Circulariteit

Door binnen BIM gebruik te maken van het materialenpaspoort, is hergebruik in de toekomst binnen handbereik. De eerste uitdaging is om het materialenpaspoort gevuld te krijgen met gegevens tot een bepaald detailniveau. Logisch zijn afmetingen en materiaalsoort. Een verder gaande exercitie is de samenstelling van het materiaal, welke grondstoffen zijn gebruikt. Deze informatie is beschikbaar bij de leverancier, de vraag is dan, wie deze informatie ophaalt, de opdrachtgever of opdrachtnemer. Het gebruikte BIM-model is uitermate geschikt om al deze informatie te borgen en te koppelen. Momenteel is er nog een grote uitdaging en onduidelijkheid binnen de infastructurele bouw hoe en wie al deze terabytes aan informatie op welke manier gaat koppelen aan Madaster (het platform voor het materialenpaspoort). Al weten we dit allemaal, dan is na jaren blootgesteld te zijn aan onder andere weersomstandigheden, omgeving, gebruik en onderhoud de vraag of de samenstelling nog klopt en daarmee het beoogde constructieve hergebruik gerealiseerd kan worden. Om daar zeker van te zijn zal er (altijd) een nader (laboratorium) onderzoek moeten plaats vinden.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden van de toepassing van BIM en de ambitieladder binnen projecten, neem contact op met Koen Verdonk.

4D-dagstart: elke dag tijdens de dagstart wordt de 4D-planning uit BIM besproken waarbij wordt stilgestaan bij onder andere veiligheid en logistieke bewegingen. Middels deze 'bouwplaats bestendige' kast kunnen we on-site het model en instructies laten zien en kunnen de medewerkers inzicht geven en krijgen bij hun activiteiten. Beelden spreken nu eenmaal meer dan woorden op papier en de taalbarrière is daarmee kleiner van invloed.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer