Ook ProRail wil emissievrije bouwplaatsen

Afbeelding Ook ProRail wil emissievrije bouwplaatsen
dinsdag 1 maart 2022

Om de flinke hoeveelheden CO2 en stikstof die bouwmachines voor het spoor uitstoten terug te dringen, werkt ProRail samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS) aan een roadmap die moet leiden tot emissievrije bouwplaatsen in 2030. Samen wordt er gewerkt aan twee belangrijke programma's Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) waarmee de uitstoot fors kan reduceren en uiteindelijke klimaatneutraal worden.

ProRail is een spoorwegbeheerder en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud, de vernieuwing, uitbreiding en de veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet inclusief de stations. Het aantal reizigers en goederen per spoor stijgt sneller dan verwacht en vraagt om beter benutten van het spoor. Uitdagingen daarbij zijn:

  • verduurzamen van de perrons en geluidschermen;
  • vervangen van huidige veiligheidssystemen;
  • verbetering van de stabiliteit en het draagvermogen van het baanlichaam;
  • vervangen bovenleidingportalen;
  • spoorstaafonderhoud.

Emissievrije bouwplaatsen

Om uitstoot fors te reduceren en uiteindelijk klimaatneutraal te worden, moeten er wel enkele uitdagingen overwonnen worden. Zo hebben emissievrije machines laadvermogen nodig. Op veel plekken langs het spoor kan stroom worden afgetapt, bijvoorbeeld bij een trafo-gebouw of een wisselverwarming en dan bij voorkeur natuurlijk groene stroom. Langs de Betuweroute ligt al een nieuw 10kV-voedingssysteem, dat zich uitstekend leent voor het laden van e-materieel. Er zijn serieuze plannen om dat systeem uiteindelijk in heel Nederland uit te rollen. Maar ook hierbij zijn nog wel een aantal technische, juridische en organisatorische hobbels te overwinnen. Mede daarom is er komend jaar een 'Verduurzaamt Deal' gericht op groene bouwaansluitingen voor emissievrij materieel. ProRail kan deze transitie stimuleren door aannemers aanbestedingsvoordeel te geven als zij werk uitvoeren met emissievrij materieel. Een andere aanjager is een overheidssubsidie, de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel. Hiermee kunnen aannemers 40 procent van de meerkosten van emissievrij materieel vergoed krijgen. Lees hier het hele artikel voor meer informatie.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer