• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Onorthodoxe maatregelen en helpende handen tijdens Bouwtafel Breda

Onorthodoxe maatregelen en helpende handen tijdens Bouwtafel Breda

Afbeelding Onorthodoxe maatregelen en helpende handen tijdens Bouwtafel Breda
donderdag 3 maart 2022

Politici en de bouw- en infrasector gaan, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, in gesprek over de lokale opgaven, struikelblokken en oplossingen. Op donderdag 24 februari was de Bouwtafel in Breda.

Voor de online sessie in Breda logden drie politici en één bouwer in. Jeroen Bruijns (lijsttrekker en fractievoorzitter CDA). Thom Dijkstra (kandidaat-raadslid GroenLinks), Bart Lauwen (raadslid en lijsttrekker D66) en Marlijn Lodewijks (directeur Van Wijnen Breda) gingen onder leiding van dagvoorzitter Robbert Becker (adviseur Markt & Overheid bij Bouwend Nederland Regio Zuid) aan de hand van een aantal stellingen in op woningbouw, infrastructuur en verduurzaming.

'Breda moet meer en sneller bouwen'

Volgens Bruijns moet de focus niet zozeer op meer als wel op sneller liggen. Dat zou wat hem betreft kunnen door niet alleen naar de ontwikkelaars te kijken maar de kracht van de samenleving te benutten en nieuwe bouwvormen te proberen. "Daarvoor moet je onorthodoxe maatregelen nemen. Als gemeenten zou je bijvoorbeeld meer processen moeten ondersteunen in plaats van ze zelf te doen. Laat bijvoorbeeld delen van bestemmingsplannen door andere partijen opstellen." Dijkstra beaamde dat meer snelheid geboden is maar hij benadrukte dat dat niet ten koste moet gaan van andere belangrijke zaken. "Bouw de juiste huizen van de juiste materialen en op de juiste plek." Ook waarschuwde hij ervoor om niet meer te bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Lauwen dacht aan innovatieve manieren om sneller woningen toe te voegen. "Denk bijvoorbeeld aan het gratis splitsen van woningen". Net als Dijkstra wees hij op het belang van voldoende uitvoeringskracht. "Er moeten genoeg mensen zijn die de processen en procedures kunnen begeleiden." Breda heeft de afgelopen vier jaar een andere strategie gevoerd op procedures rondom bestemmingsplannen en dat heeft volgens Lodewijks effect gehad. "Het kan de komende jaren dus wel sneller gaan maar dan moet je zeker niet verder bezuinigen op ambtenarenapparaat." Ze pleitte ervoor om het aan de vergunningenkant juist te versterken. Het idee om het maken van bestemmingsplannen uithanden te geven aan ontwikkelaars, is volgens haar het verkennen waard. "Het gebeurt al bij andere gemeenten gebeurt en naar tevredenheid."

'Breda investeert voldoende in een groene omgeving en klimaatadaptatie'

Volgens Lauwen en Dijkstra is er zeker al het nodige gedaan maar is een verdere vergroening van de stad belangrijk, onder meer om hittestress tegen te gaan. Ze noemden verschillende manieren waarop de gemeente dat zou kunnen aanpakken. Bruijns stelde de vraag of Breda dat wel allemaal zélf moet doen. "Waar het om de openbare ruimte gaat heeft de gemeente zeker een rol maar bewoners en bedrijven kunnen ook actie ondernemen, bijvoorbeeld door tuinen en daken groener te maken. Lodewijks reikte de politici de helpende hand. "De sector kan goed meedenken om dit soort ambities te realiseren; ook in nieuwbouw. Als bouwers hebben we grote stappen gezet als het gaat om het vergroenen en energiezuiniger maken van gebouwen en het verbeteren van de biodiversiteit in de openbare ruimte

'In aanbestedingen sturen op duurzaamheid in plaats van laagste prijs'

Alle drie de politici waren het eens met de stelling. Ze gaven aan dat in hun optiek duurzaamheid veel meer is dan alleen het groene aspect. Het gaat ook over de houdbaarheid op de lange termijn, om bijvoorbeeld oog voor de regionale economie en lokale economie.

Lodewijks benadrukte dat het belangrijk is om als gemeente altijd kwaliteit mee te nemen in prijsaanvraag en niet alles zelf al helemaal uit te werken. "Dan benut je de kennis van de sector niet goed en krijg je niet het beste antwoord op wat je werkelijk zoekt." Ze gaf de politici mee dat er nog wel wat moet gebeuren voor het daadwerkelijk zo zal gaan met alle aanbestedingen

"Het begint bij vertrouwen, bij geloven dat de partijen met wie je de stad mooi wilt maken, de kennis hebben om dat voor je te doen. Misschien moeten we eens beginnen met een betere kennismaking met alle partijen die meebouwen aan Breda", stelde ze voor.