Leeuwardense Bouwtafel is vooral oplossingsgericht

Afbeelding Leeuwardense Bouwtafel is vooral oplossingsgericht
vrijdag 4 maart 2022

Verbetering van doorstroming, meer regie van de overheid en een betere relatie met verhuurders en beleggers. Dat vonden politici in Leeuwarden belangrijk bij de Bouwtafel in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn uitdagingen, maar de Friezen denken in oplossingen.

Voor de online sessie van Leeuwarden logden vier politici in. Abel Reitsma (lijsttrekker CDA), Marcel Visser (lijsttrekker VVD), Hilde Tjeerdema (lijsttrekker D66) en Evert Stellingwerf (kandidaat-wethouder GroenLinks) discussieerden onder leiding van dagvoorzitter Sander Wubbolts (regiomanager Noord) over woningbouw, infrastructuur en verduurzaming.

Woningbouw

Zoals de meeste gemeenten kampt Leeuwarden met een tekort aan woningen. Daarnaast wil de hoofdstad van Friesland stevig groeien, naar 125.000 inwoners. De politici noemden diverse manieren om het woningprobleem aan te pakken. Reitsma focuste vooral op verbetering van de doorstroming, onder meer door de bouw van hofjeswoningen voor ouderen gemakkelijker te maken. Stellingwerf pleitte voor een minder liberale aanpak en meer regie van de overheid op de woningmarkt. Tjeerdema daarentegen stelde dat particuliere verhuurders en beleggers hard nodig zijn om het probleem op te lossen en dat er geïnvesteerd moet worden in de relatie met die partijen. Stellingwerf erkende de door de sector vaak genoemde lange doorlooptijd van vergunningen maar gaf aan dat niet alleen in de procedures zit, maar ook deels in de arbeidsmarkt. "Er zijn weinig mensen te vinden op het gebied van ruimtelijke ordening. Er is een visie nodig om dat probleem te tackelen."

Infrastructuur

Dagvoorzitter Wubbolts vroeg hoe de politici kijken naar het budget voor beheer en onderhoud van infrastructuur, en of dat niet onder druk komt te staan van andere infra-ambities. Volgens Visser sluit het een het ander niet uit. "Klimaatadaptief maken van de gebouwde omgeving en beheer en onderhoud zijn beide noodzakelijk", gaf hij aan. Stellingwerf stelde dat er keuzes gemaakt moeten worden. "Wij zetten de fiets op nummer 1. Dan speel je vanzelf ruimte vrij voor vergroening van de openbare ruimte. Tjeerdema legde de bal terug. "Het zo mooi zijn als de bouwsector innovatief is en met slimmere en moderne technieken komt om het onderhoud betaalbaar te houden." Reitsma opperde een aanpak van clustering van gebieden waarbij zowel vernieuwing als onderhoud van wegen en groen ineen worden gedaan."

Verduurzaming

De politici waren het erover eens dat Leeuwarden zich 100% moet inzetten om in 2050 volledig CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptatief te zijn. Daarbij past ook dat in aanbestedingen waarin gemeente opdrachtgever is, circulariteit en energiezuinigheid belangrijker moet zijn dan de prijs, vindt Stellingwerf. "Zeker als je bedenkt dat de bouw verantwoordelijk is voor 50% grondstoffenverbruik en 40% van het afval. Daar zul je dus iets aan moeten doen als je naar een circulaire samenleving toe wil." Volgens Reitsma en Visser is de slag- en daadkracht van de bouwsector nodig bij de aanpak van het verduurzamingsvraagstuk. Leningen en subsidies vanuit de overheid zijn volgens hen noodzakelijk om bijvoorbeeld woningisolatie te stimuleren maar daarnaast is het zaak om te kijken naar hoe er wordt gebouwd. "Hoe kun je ook zonder extra investeringen als zonnepanelen en warmtepompen stappen maken om woningen richting energieneutraal te krijgen", zei Reitsma. "Kijk naar slimme oplossingen", vulde Visser aan. Hij stelde dat de transitie wel haalbaar en betaalbaar moet zijn. Daarvoor had Tjeerdema wel een oplossing. "Richt je op een aantal binnenstedelijk voorbeeldprojecten zoals Spoordok, waarin je voor heel Europa antwoord geeft op verschillende vraagstukken; wonen, verduurzamen, mobiliteit, circulariteit, klimaatvriendelijk maken van de stad. Leg de lat hoog en wend je tot Europa voor subsidies."

Aan het eind van het debat kregen de politici de ruimte om de standpunten nogmaals in een korte pitch naar voren te brengen. Duidelijk werd dat alle vier de partijen de komende raadsperiode willen inzetten op voldoende en voldoende betaalbare woonruimte en een gemeente waar starters, gezinnen en senioren fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

Sander Wubbolts regiomanager regio noord