Afdeling Amsterdam maakt kennis met Wkb

Afbeelding Afdeling Amsterdam maakt kennis met Wkb
donderdag 26 mei 2022

De themabijeenkomst van de afdeling Amsterdam van 24 mei stond in het teken van de Wet kwaliteitsborging. Aan de hand van informatieve presentaties kregen de leden allerlei praktische handvatten aangereikt. En ze kregen het nadrukkelijke advies om toch vooral aan de slag te gaan met oefenen.

Twintig deelnemers voor de themabijeenkomst Wkb lijkt niet veel, maar het kan zomaar betekenen dat het merendeel van de afdeling Amsterdam al goed op de hoogte is van de Wet kwaliteitsborging. Voor de meeste leden die 24 mei naar het Planetarium in Amsterdam waren gekomen, was het echter de eerste keer dat ze zich verdiepten in de Wkb. Goed dat ze dat deden want volgens de agenda van politiek Den Haag gaat de wet op 1 januari 2023 in en dat is al over zeven maanden.

Ook infrabedrijven moet aan de bak

Het eerste deel van de bijeenkomst werd verzorgd door Nicky Luyten, senior projectmanager bij de gemeente Amsterdam, en Joost Tijssen, commercieel manager bij De Borgermeester. Met hun zeer praktische gezamenlijke presentatie namen ze de leden mee langs de diverse stappen die bouwers straks moeten zetten. Ze gaven onder meer uitleg over het indienen van een borgingsplan en de rol van de gemeente en de kwaliteitsborger in het traject. Naast allerlei praktijkgerichte handvatten was er ook ruimte voor een klein stukje theorie. Ze lichtten de gevolgklassen toe en legden uit wat voor werken binnen welke klasse vallen. Voor een aantal infrabedrijven was dat verrassende info. Terwijl die leden dachten dat de Wkb niet voor infrawerk gaat gelden, maakten Tijssen en Luyten duidelijk dat ook infrabedrijven aan de bak moeten. Weliswaar zijn het kleine infrawerken die binnen Gevolgklasse 1 vallen, het zijn wel degelijk infrawerken.
Aan de hand van een praktisch voorbeeld bleek dat ook voor gemeenten en borgers de wet nog de nodige onduidelijkheden bevat. Daarom draaien ze graag mee in pilotprojecten van bouw- en infrabedrijven. Het is de enige manier om onvolkomenheden in de nieuwe wet te achterhalen vóórdat hij in werking treedt.

Wkb’en met SPK, WKI en KIK

Aansluitend gaf Paul Kuijpers van de Wkb Ambassadeursnetwerken een presentatie. Hij vertelde dat er inmiddels ruim 400 pilotprojecten zijn gedraaid. Die hebben onder meer duidelijk gemaakt dat veel bouwbedrijven wat angstig zijn om de gemeente bij zo’n proef te betrekken. Kuijpers benadrukte echter dat het juist ook voor de gemeenten heel belangrijk is om te oefenen. "Het is een heel nieuw spel en dat moeten we met z’n allen gezamenlijk leren spelen."
Kuipers noemde de achttien ambassadeursnetwerken waar heel veel kennis over de Wkb wordt gedeeld en riep de leden op om zich bij zo’n netwerk aan te sluiten. Hij gaf de aanwezigen ook heel praktische tips over de diverse systemen die er zijn voor het vastleggen van bewijsmateriaal voor het kwaliteitsdossier. SPK is een goed systeem voor grote seriematige bouw, gaf hij aan, terwijl WKI en KIK juist voor de kleinere aannemers heel handig zijn. 
Verder wees hij de leden op wkbplaza.nl, een website waar heel veel informatie over de Wkb en de Wkb Ambassadeursnetwerken is verzameld. De diverse Wkb-trainingsmogelijkheden van Bouwend Nederland kwamen ook voorbij.

Veel vragen, veel zorgen

De bijeenkomst nam behoorlijk wat meer tijd in beslag dan gepland. De leden hadden heel veel vragen, en er was ook flink wat gemopper over al het extra werk en de extra kosten die de Wkb met zich mee gaat brengen. Zorgen werden er ook uitgesproken. Hoe bereik je alle kleine aannemers en de één- en tweepitters die straks met de Wkb moeten werken? Hoe krijg je alle neuzen in het bedrijf dezelfde kant op en dan met name de oudere uitvoerder die nu met een tablet moet gaan werken? En wat gebeurt er als bedrijven straks zonder kwaliteitsborger aan de slag gaan? Maken de cowboys straks geen gebruik van de mazen in de wet? Ook Luyten en Tijssen deelden hun zorgen, al gingen die vooral over capaciteitsgebrek voor handhaving en kwaliteitsborging. Naast veel nuttige praktische informatie ook veel onduidelijkheden dus. Evengoed was het advies om, ondanks die onzekerheden, toch vooral zo snel mogelijk aan de slag te gaan met oefenen. Het is immers zo 1 januari 2023.