• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Visie van bestuurslid Brabant Mid-West over VERDELEN in de sector

Visie van bestuurslid Brabant Mid-West over VERDELEN in de sector

Ledenbijeenkomst met barbecue op unieke locatie

Afbeelding Visie van bestuurslid Brabant Mid-West over VERDELEN in de sector
dinsdag 14 juni 2022

Donderdag 9 juni kwamen een twintigtal leden bijeen in Koetshuis Anneville in Ulvenhout om het gesprek aan te gaan over ‘verdeling in onze branche’ en onze (on)tevredenheid daarover. De bijeenkomst was ingeluid onder de titel De Moeizame weg van (VER)delen naar DELEN in de bouwsector.

Ons bestuurslid Ron van Roozendaal, die van studeren houdt en meerdere studies waaronder Bedrijfskunde en Bouwkunde heeft gevolgd, was gevraagd zijn visie te delen met de aanwezige leden. Het  uitgangspunt hierbij, zijn  kijk op ondernemen, de waarde van geld en het zoeken van balans tussen werk en privé.  De marktsituatie voor aannemers werd besproken, hierbij kwam ook het vijfkrachtenmodel van Porter** ter sprake om de concurrentiepositie in de markt te analyseren. Daarnaast  is aan de hand van vraagstellingen  over de voor- en nadelen van het werken in bouwteam gediscussieerd.

Volgens Ron wordt er boven in de bouwketen, dicht bij de opdrachtgever c.q. eindgebruiker teveel kosten c.q. marge gemaakt zonder dat hier de noodzakelijk waarde wordt gecreëerd. De (fysieke) waardecreatie onder in de bouwproces wordt door de concurrerende marksituatie niet buitenproportioneel vergoed wat altijd zo geweest is. De totale kosten voor de eindgebruiker/opdrachtgever worden hierdoor onacceptabel.

Het lijkt de kunst van het ondernemen om de nieuwe methodes in de bouw (bijv. BIM) te verbinden met de ambachtelijke praktijk, met herverdeling van marges. Maar vrede of onvrede over de gang van zaken ligt vooral ook bij ieders eigen wil en mogelijkheden om zich aan te passen aan de marktomstandigheden. Die keuze, waarbij er voor ieder verschillende drijfveren zijn, dient ieder voor zich te maken. De financiële vergoeding hoeft hier zeker niet doorslaggevend te zijn.

 

Uit marktanalyse komt naar voren dat er naast de ambachtelijke bouwbedrijven met hun specifieke kenmerken en problematiek, een breed scala aan bedrijven van zzp’ers, bouwmanagementbedrijven tot multinationals functioneren in de bouwbranche. Partijen welke vandaag de dag hard nodig zijn om de bouwopgaven te realiseren. De vraag kan gesteld worden of een gezamenlijke cao nog van deze tijd is voor de diversiteit aan uitvoerende partijen?

Gezamenlijk kwamen we  tot de conclusie dat de waardering voor de maakindustrie en ambachtelijk werk in zijn algemeenheid groeit. Alle aanwezigen waren het erover eens dat we een pracht vak hebben, waarin meer dan in andere branches, mogelijkheden zijn om van onderaf door te groeien en je te ontwikkelen.

Wij bedanken Ron voor zijn bereidheid zijn visie te delen en over dit onderwerp het gesprek met elkaar aan te gaan.

Na afloop konden de aanwezigen van een heerlijke barbecue genieten in de tuin van het koetshuis.

**Het vijfkrachtenmodel van Porter kijkt naar de concurrentie in de markt, de onderhandelingskracht van zowel afnemers als van leveranciers, het gevaar van nieuwe toetreders en van vervangers.

De volgende activiteiten vanuit de afdeling zijn bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling: dinsdag 5 juli omgeving Breda, woensdag 6 juli in Kaatsheuvel en donderdag 7 juli in Halsteren. Uitnodiging volgt of volg de website en/of onze LinkedIn afdelingspagina.

Voor alle vragen en informatie kun je altijd bij verenigingsmanager Petra Landmeter terecht.

 

Petra Landmeter Verenigingsmanager Brabant Mid-West