Groningse leden laten zich informeren over digitalisering

Afbeelding Groningse leden laten zich informeren over digitalisering
dinsdag 14 juni 2022

Op 8 juni 2022 kwamen de Groningse leden bijeen voor een projectbezoek en kennisavond over digitalisering. Plaats van samenkomst was de in aanbouw zijnde Eemsdelta Campus in Appingedam.

Gastheren De Unie Architecten en BAM Bouw en Techniek gaven een projectpresentatie en verzorgden een rondleiding op het project Eemsdelta Campus, wat in september 2022 opgeleverd zal worden. De campus herbergt straks 4 verschillende scholen en een sporthal, die rond een centraal plein zijn gepositioneerd. Na de rondleiding op dit indrukwekkende project, was het tijd om een hapje te eten.

Digitalisering

De avond werd vervolgd met een sessie over digitalisering. De aftrap werd aftrap verzorgd door Willemijn Visscher van Bouwend Nederland, waarin kort werd stil gestaan bij het belang van digitalisering. Digitaliseren is geen doel op zich, maar een middel ook in relatie tot andere vraagstukken zoals robotisering en industrialisering. De behoeften van de verschillende mkb'ers zijn uiteenlopend, de instapniveaus verschillen flink. 

Wet kwaliteitsborging 

Met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging zien we een duidelijke link met digitalisering. Arjen Krist van DPI (Dutch Process Innovators) gaf vanuit het samenwerkingsverband BRAINR een presentatie over de Wkb en digitalisering. Naast eerst stil gestaan te hebben bij de veranderingen die plaats gaan vinden na de invoering van de Wet Kwaliteitsborging, werd de zaal betrokken bij het dossier door aan te geven of en in hoeverre ze hier al op voorbereid zijn. Ook bij de aanwezigen waren grote verschillen zichtbaar, en stonden we kort stil bij verschillende vragen over aansprakelijkheid in relatie tot de Wet kwaliteitsborging. Bouwbedrijven moeten in het kader van de Wet kwaliteitsborging gedurende het bouwproces informatie over het voldoen aan kwaliteitseisen, vastgelegd in het borgingsplan, bijhouden en ter controle aanleveren aan een kwaliteitsborger. Er zijn al veel ict-toepassingen op de markt die helpen bij dit te organiseren. Zie hier meer informatie over de mogelijke softwarepakketten en een leidraad om aan de slag te gaan.

Vanuit Bouwend Nederland is er een uitgebreid aanbod beschikbaar rondom dit thema, waaronder een basistraining, een wegwijzer en een begeleidingstraject. Daar bovenop deed Arjen Krist het aanbod om vanuit DPI te helpen bij het implementeren van de Wkb in-company bij de bedrijven. Hij komt graag langs om mee te denken over in welke mate de bedrijven procesmatig al klaar zijn voor implementatie van de Wkb en kan faciliteren in het systematisch voorbereiden van het bedrijf voor de invoering. 

Minor Built Digital

Vervolgens was er aandacht voor integraal samenwerken door Boris Baehre en Kees Huising vanuit de Minor Built Digital, verbonden aan de Hanzehogeschool. Wanneer we denken aan BIM en integraal samenwerken moeten we bereid zijn om ons traditionele denken los te laten. Proces, mensen, beleid en technologie zijn vier pilaren om integraal samen te werken. Het is geen probleem van tijd of geld, maar wel van kennis als basis om op een andere manier procesmatig te gaan werken. Om een andere werkwijze te hanteren moet je bereid zijn om vanaf de eerste dag alles te delen en in te zetten op 'frontloading'. ISO19650 is de internationale norm voor het beheer van informatie over de hele levenscyclus en kan als leidraad gezien worden. Tijdens deze presentatie werden twee lidbedrijven aan het werk gezet met het in elkaar zetten van een bouwwerk met legostenen, het ene lidbedrijf kreeg een 2D bouwtekening en het andere lidbedrijf kon aan de hand van een fysiek voorbeeld het bouwwerk nabootsen. Hieruit bleek ook het gemak van een 3D ontwerp en het objectgerichte denken. Vanuit de Hanze is er in samenwerking met het Alfa-College en Bouwend Nederland een doorlopende leerlijn BIM ontwikkeld. 

Vanuit het programma BRAINR gericht op digitalisering in de bouw in het Noorden, zijn er ook diverse producten ontwikkeld om eenvoudig aan de slag te gaan met dit onderwerp. Voor een onafhankelijk adviesgesprek en hulp bij digitalisering kun je contact opnemen met Willemijn, ze komt graag vrijblijvend langs in samenwerking met DPI. Daarnaast wordt er een assessment aangeboden vanuit de Smart Industry Hub, voor toeleveranciers en productiebedrijven. Dit assessment heeft volop aandacht voor procesautomatisering en wordt kosteloos aangeboden. Als laatste werd er aandacht gevraagd voor de aftrap van de contactgroep digitalisering. Deze contactgroep komt voor het eerst samen op 14 juli, leden kunnen vrijblijvend deelnemen en met gelijkgestemden in gesprek over het onderwerp digitalisering. 

Willemijn Visscher verenigingsmanager regio-noord