Warme overdracht tijdens GVE-workshop veiligheid

Afbeelding Warme overdracht tijdens GVE-workshop veiligheid
dinsdag 19 juli 2022

Het ondertekenen van de Governancecode Veilige Energienetten (GVE) heeft er voor gezorgd dat er sinds 2020 jaarlijks drie workshops zijn voor en door de keten. Op donderdag 30 juni 2022 was de vierde en voorlaatste workshop rondom het thema 'werkvoorbereiding'. Met het betrekken van ingenieursbureaus bij de GVE is er een kijkje genomen in de binnenkant van de buitenkant. Veiligheid buiten begint tenslotte binnen! Er is gekeken naar wat we kunnen leren van ervaringen van de ingenieursbureaus Movares, WSP en Arcadis op het gebied van veiligheid.

Een terugblik op de GVE workshop van 30 juni 2022 met veiligheid in de werkvoorbereiding vanuit ingenieursbureau en safety by design lees je hier. Is deze warme overdracht van kennis en inzicht nog te lauw dan kun je ook via de QR code lid worden van de GVE LinkedIn groep waar je als deelnemer kennis, best practices en uitdagingen kan plaatsen. Wil je een volledige warme overdracht neem dan contact op met een collega die aanwezig was of Yvonne de Rijck. De volgende GVE Workshop is donderdag 13 oktober 2022.

Veiligheid in de werkvoorbereiding vanuit de ingenieursbureaus 

Ingenieursbureaus hanteren het principe 'we ontwerpen veilig of we ontwerpen niet’' Dit vertaald zich in de praktijk dat wanneer informatie vanuit een opdrachtgever niet of niet volledig aanwezig is, er eerst contact met de opdrachtgever wordt gezocht voordat de volgende stap wordt gezet. In de praktijk ontvangen ingenieursbureaus weinig terugkoppeling uit de uitvoering. Ook is het vaak lastig voor de engineer om zelf op de locatie te gaan kijken vanwege onder andere sleutelbeleid en aanwijzingen. Maar belemmeringen zoals; volle agenda, niet ingeprijst, andere infobronnen zoals cyclomedia en google maps en een eigen buitenafdeling. De afweging wordt dan ook: wat levert het op? Ondanks de belemmeringen wordt wel bevestigd dat het een toegevoegde waarde heeft om buiten op locatie de situatie te bekijken. Sterker nog, de voorkeur heeft het om dit als projectteam te doen om te leren elkaars bril op te zetten.

Meer inzicht en risicoreductie

De ingenieursbureaus willen en moeten inzicht krijgen in de (mogelijke) risico's in de uitvoering omdat dit direct inzicht geeft in veiligheid. Maar realiseren zich dat het in de ondergrondse infra vaak erg lastig is om vooraf inzicht te krijgen ondanks dat er erg veel data over de ondergrond beschikbaar is. Gezamenlijk geïnventariseerde risico's worden gevisualiseerd in een digitaal model, waardoor je met elkaar in de virtuele projectomgeving de risico's kunt beleven, bespreken én maatregelen kunt nemen. WSP spreekt over het zgn. BIM4D+ model (de 4e dimensie is de tijd, want niet alle risico's zijn er op hetzelfde moment en de plus omdat meerdere dimensies ook mogelijk zijn). Het gaat er hierbij om hoe werkbaar is risicoreductie in de praktijk. Het moet werkbaar en toepasbaar zijn. Als suggestie hiervoor zijn genomen het zichtbaar maken door risico's en planning zichtbaar aan de muur in de keet op te hangen, in plaats van alles alleen digitaal ter beschikking te hebben of in een VGM-map. Ter inspiratie is ook het in de toekomst kijken aangestipt. Denk hierbij aan verkeersbewegingen op verkeerspleinen waarover bij gemeenten veel bekend en beschikbaar is. Door hiervan gebruik te maken kun je vooraf verkeersbewegingen simuleren die ten tijde van de uitvoering zullen optreden waardoor knelpunten eerder zicht baar kunnen worden gemaakt.

Safety by design

Movares en TenneT presenteerden in duo de aanleiding en gevonden samenwerking in het project Bay Replacement zijnde het vervangen van rond de 140 hoogspanning stations. Centrale boodschap: risico's zijn het gevolg van de BTO (Bouw Techniek Organisatie) keuze(s) die is (zijn) gemaakt. Keuzes in het ontwerp bepalen de veiligheid in de uitvoering maar ook in de beheerfase en uiteindelijke sloop. Optimaal is om risico's bij de bron aan te pakken (Arbowet), lukt dat niet dan zak je af naar het volgende niveau. Risico's die niet met maatregelen weggenomen kunnen worden blijven altijd aanwezig in de beheers- en sloopfase. Het is dus belangrijk om deze te borgen zolang de installatie aanwezig is. Moeten er veel 'dezelfde soort' locaties en werkzaamheden worden uitgevoerd, zoek dan naar uniformiteit bijvoorbeeld door modulaire keuzes te maken. 

Tip aan de opdrachtgever en -nemer 

Blijf elkaar vanuit nieuwsgierigheid en vertrouwen bevragen en openstaan voor oplossingen. Zorg in de hele projectketen elke keer voor een warme overdracht. Maak ruimte om op het einde van het project tijdens de evaluatie samen met elkaar te leren, alle betrokkenen in de projectketen. Leer door te delen niet alleen binnen de organisatie maar ook daarbuiten. Het management moet hiervoor het commitment geven

Wil jij ook meepraten over dilemma's én kennisdelen om zo het veiligheidsbewustzijn in de keten te vergroten, wordt lid van de GVE groep op LinkedIn. De volgende GVE workshop is donderdagochtend 13 oktober 2022.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer