Wat is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Afbeelding Wat is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?
dinsdag 12 juli 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de 'Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' in werking. Deze wet komt voort uit een EU-richtlijn uit 2019. De doelen van deze wet zijn de bevordering van transparante en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden en daarnaast ook te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. De Nederlandse wetgeving voldoet al aan veel vereisten van de richtlijn, maar op een aantal onderdelen zijn nog wel aanpassingen nodig.

De belangrijkste wijzigingen van deze wet zetten we hieronder op een rij.

Scholingskosten

De werkgever zal noodzakelijke scholing kosteloos moeten aanbieden aan de werknemer. Het gaat hier om scholing die de werkgever verplicht moet aanbieden op grond van de wet of cao, bijvoorbeeld scholing met betrekking tot veiligheid of het op peil houden van vakbekwaamheid. Dit geldt zowel voor de kosten van de opleiding zelf als ook voor reiskosten, boeken, studiemateriaal en examengelden. Deze scholing telt als arbeidstijd en zal zoveel mogelijk tijdens werktijd moeten plaatsvinden. Er mag geen studiekostenbeding voor deze noodzakelijke scholing worden afgesproken.

Nevenwerkzaamheden

Het is niet langer mogelijk om een beding met een verbod op nevenwerkzaamheden af te spreken, tenzij er sprake is van een objectieve reden, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid en veiligheid of bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie. Het nevenwerkzaamheden beding dat opgenomen staat in artikel 1.4.4. van de cao Bouw & Infra voldoet aan de nieuwe wet en kan dus nog steeds een beroep op worden gedaan.

Voorspelbaarheid van werk

Werknemers waarvan het werkpatroon geheel of grotendeels voorspelbaar is, zoals bij oproepkrachten, krijgen met deze wet meer bescherming. Zo hoeven werknemers alleen te werken binnen vooraf in de arbeidsovereenkomst opgenomen referentiedagen- en uren. Bijvoorbeeld dat een werknemer alleen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur kan worden opgeroepen.

Uitbreiding informatieplicht

De werkgever moet een werknemer kort na de aanvang van het dienstverband informeren over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. In de Nederlandse wetgeving is dit al grotendeels geregeld, alleen wordt deze op een paar onderdelen uitgebreid. Zo moet de werkgever de werknemer ook informeren over geldende ontslagregels in de wet en/of cao en de mogelijkheden tot het aanvragen van een uitkering na beëindiging van het dienstverband. Deze aanvullingen hoeven niet opgenomen te worden in de arbeidsovereenkomst zelf, maar kunnen worden opgenomen in het personeelshandboek.

Uitgebreidere informatie over de Wet implementatie transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en wat dit voor jouw bedrijf gaat betekenen kun je hier vinden.