Waardevolle Masterclass voor Brabantse wethouders Wonen

Afbeelding Waardevolle Masterclass voor Brabantse wethouders Wonen
donderdag 14 juli 2022

Met deelname van wethouders Wonen en hun beleidsmedewerkers van meer dan de helft van de Brabantse gemeenten, kon de Masterclass van woensdag 13 juli in Tilburg zeer zeker geslaagd worden genoemd. Daarnaast zorgde ook de inbreng van de deelnemers voor een zeer succesvolle en nuttige bijeenkomst.

Versnelling van de woningbouw, dat was zo’n beetje hét onderwerp van gesprek tijdens de Masterclass Wethouders Wonen die Bouwend Nederland samen met de Provincie Noord-Brabant had georganiseerd. Logisch, want alle gemeenten kampen met een tekort aan woningen en alle gemeenten willen dat tekort zo snel mogelijk opgelost zien. Een tijd lang was Noord-Brabant op de goede weg, maar inmiddels stagneert de woningbouw. De discussie die de wethouders, ambtenaren, aannemers en gedeputeerde Ronnes 13 juli in het Regiokantoor van Bouwend Nederland in Tilburg met elkaar voerden, maakte duidelijk waarom dat is en wat er aan gedaan kon worden om versnelling te realiseren. Belangrijke conclusie was bijvoorbeeld dat het zaak is om keuzes te maken. Een nieuwe woning kan niet én betaalbaar zijn én circulair gebouwd én binnenstedelijk gebouwd, zeker als ze ook nog eens snél gerealiseerd moeten worden. Niet steeds weer extra ambities op de eisen van de overheid leggen dus. Keuzes maken, en voor die keuzes blijven staan; ook als de gemeenteraad er kritische vragen over stelt.

Instant resultaat

Dat wethouders, Bouwend Nederland en provincie tijdens de Masterclass met elkaar in gesprek gingen, leverde ook meteen al concrete dingen op. Zo verzuchtten bijvoorbeeld diverse wethouders dat het erg jammer is dat woningen toevoegen aan het buitengebied, zo moeilijk is. Daarop kon gedeputeerde Ronnes reageren dat regelgeving recentelijk zodanig is gewijzigd dat het nu wél mogelijk is om bijvoorbeeld een grote boerderij te splitsen in meerdere appartementen.

Succesvolle voorbeelden uit de praktijk

Het programma van de Masterclass omvatte ook de presentatie van een aantal best practices, voorbeeldprojecten die de meerwaarde van een goede samenwerking tussen gemeente en aannemers aantonen. Zo vertelden Jef van Loon van bouwer/ontwikkelaar Land ’s-Heeren en wethouder Caroline van Brakel van de gemeente Veldhoven met veel enthousiasme over het succesvolle 100-dagen-plan. Daarin worden al direct nadat een plan is ingediend, alle afdelingen van de gemeente die van belang zijn voor de realisatie van het plan, bijelkaar gezet voor een overleg. Na bepaling van de haalbaarheid en een “go”, committeert iedereen aan de afspraak om binnen 100 dagen de papieren in orde te hebben. Ook wordt in die periode het gesprek aangegaan met de omgeving. Veldhoven is door deze aanpak van de bouw van hooguit 200 woningen per jaar naar 320 woningen per jaar gegaan. In Breda wordt een vergelijkbare strategie gehanteerd, deed Maas Jacobs uit de doeken aan de hand van project Kloostervelden in Etten-Leur. Volgens de bouwer/ontwikkelaar is het vooral zaak om binnen de gemeente één aanspreekpunt te hebben, een sterke projectleider die mandaat heeft en met wie je alle besluiten kunt nemen.

Gebruik de kennis van de markt

Bouwend Nederland deed de oproep richting gemeenten om vooral met elkaar in gesprek te gaan en open en transparant te zijn over de mogelijkheden die je allebei hebt. Hanneke van Eijndhoven, regiomanager Bouwend Nederland: “Maak vooral gebruik van de kennis van onze leden!” In dat kader werd nog de aandacht gevestigd op de GBIO’s, de Gemeentelijke Bouw en Infra-overleggen waarin bouwers en bestuurders over de specifieke opgaven praten. Vele gemeenten hebben zo’n overleg met Bouwend Nederland, dit zet Bouwend Nederland graag voort met de nieuwe wethouders. Deze Masterclass is een mooie voorloper voor deze gesprekken met gemeenten de komende 4 jaar. Partijen spraken 13 juli immers op een zeer open en constructieve manier met elkaar; en daar kan zomaar een goede basis mee zijn gelegd waarop kan worden voort geborduurd.

Volgende week, donderdag 21 juli, volgt een tweede Masterclass. Deze is speciaal bedoeld voor de Brabantse Wethouders Infra en Mobiliteit.

Hanneke van Eijndhoven regiomanager regio-zuid