Levendige en inspirerende bijeenkomst Limburg Infra Overleg

Afbeelding Levendige en inspirerende bijeenkomst Limburg Infra Overleg
vrijdag 15 juli 2022

Woensdag 13 juli waren de deelnemers van het Limburg Infra Overleg te gast bij de Gemeente Heerlen. Opdrachtnemers en -gevers uit Limburg zijn vertegenwoordigd binnen deze overlegstructuur, die vier keer per jaar plaats vindt. Het onderwerp van gesprek is duurzaamheid.

Na een inventarisatie door het Infraplatform Limburg van Regio Zuid, bij de grootste zes opdrachtgevers op dit thema, is er een kapstok opgesteld. De rondgang leverde een aantal gemene delers op, zoals onbekendheid met de mogelijkheden van markconsultaties, nieuwe samenwerkingsvormen, als een bouwteam en een 2-fasen-contract, maar ook het gunnen op MKI-waarde.

Om antwoord en inzicht te kunnen geven op deze vragen, is er een Taskforce Duurzaamheid opgericht. Deze gaat aan de slag met bijvoorbeeld een handleiding ‘Marktverkenningen en marktconsultaties' en voorbeeldteksten voor aanbestedingsleidraden ten behoeve van het uitvragen van emissiearm of emissie loos werken in projecten. Deze antwoorden worden dan besproken tijdens de bijeenkomst.

Behoefte aan coördinatie in de regio

Deze specifieke bijeenkomst stond in het teken van duurzaamheid en recyclebaarheid en werd geopend door de net nieuw aangestelde wethouder Casper Gelderblom, die onder meer circulariteit in zijn portefeuille heeft. De wethouder keek terug naar bouwmethoden uit de Romeinse tijd (Spolia) en de antwoorden die er in het verleden liggen met betrekking tot het hergebruik van materialen. Deze leidde direct naar de opgave die we gezamenlijk moeten klaren en de vraagstukken die we daarop praktisch moeten beantwoorden. Van een materialenscan tot een grondscan, tot het gezamenlijk creëren van materialendepots en marktplaatsen in de regio. Markt en overheid hebben aangegeven dat er behoefte is aan regionale coördinatie hierin.

Knelpunten inzichtelijk maken

Voor de Taskforce kwam direct een nieuwe vraag naar voren, over het verkrijgen van inzicht in de beperkende wet- en regelgeving rondom het maximaliseren van circulariteit van asfaltbeton, beton en funderingsmateriaal. Er kan namelijk tot 100% gerecycled worden, maar volgens de huidige richtlijnen is dit niet mogelijk. De wethouder vroeg ons inzichtelijk te maken waar er zoal tegenaan gelopen werd.

Aansluitend vond de Gemeente Heerlen zich bereid om enkele best practises en learned lessons te delen op het gebied van circulair aanbesteden.

Joep van Wijk (projectleider infra) nam ons mee in het recyclen van de aanwezige bestrating op het van Grunsvenplein en hoe deze is teruggebracht. Maarten van de Kerckhof, ook projectleider infra, nam het stokje vervolgens over en gaf een presentatie over het meerjarig raamcontract groot asfalt onderhoudsbestek. Deze is twee jaar geleden aanbesteed, waarbij is gegund op MKI-voorwaarden. Jan Gelissen (opdrachtgever infra) sloot de reeks af met een presentatie over het MSP-wijkproject. Hiervoor is een proeftuin in het leven geroepen, die uiteindelijk niet is doorgegaan. Jan, maar ook Roger Feller van BLM Wegenbouw en betrokken bij de proeftuin als aannemer, hebben toegelicht waarom deze niet is doorgegaan.

Conclusies uit de casussen

  • Betrek de markt vroegtijdig bij de uitvraag. Bepaal samen de vraag en kom met een inhoudelijk en concreet plan;
  • Definieer risico’s en neem samen risico’s. Draag de mogelijke faalkosten samen.

Als afsluiting, geeft Roger Feller namens het Infraplatform Limburg, inzicht in welke vragen de Taskforce de volgende bijeenkomst zal behandelen. De Taskforce bestaat nu uit Roger Feller namens het Infraplatform Limburg, Beatrice Dormans vanuit Bouwend Nederland, Astrid Boogers vanuit het Waterschap en Jorgen Malik van de gemeente Sittard-Geleen.

Heb je interesse om aan te sluiten bij dit overleg of ben je geïnteresseerd in deelname in de Taskforce? Stuur een mail naar Beatrice Dormans.

Beatrice Dormans verenigingsmanager Limburg