Marktdag Beter Aanbesteden Noord-Nederland

28 september 2022, 13.00 – 17.00 uur Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen

Afbeelding  Marktdag Beter Aanbesteden Noord-Nederland
vrijdag 22 juli 2022

Gasloos bouwen, emissiereductie en het vergroten van de arbeidsparticipatie. Deze en andere maatschappelijke uitdagingen in Noord-Nederland vragen om innovatieve oplossingen, waarbij overheid en marktpartijen goed op elkaar kunnen inspelen. Met deze Marktdag op 28 september 2022 willen we opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) bij elkaar brengen en marktkansen ontwikkelen. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken! Deze expertsessie maakt deel uit van een project binnen Beter Aanbesteden, het vierjarige programma van PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten.

Voor wie?

Deze middag is bedoeld voor aanbestedende diensten en marktpartijen in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe), maar ook geïnteresseerden uit de wijdere omgeving zijn uiteraard van harte welkom.

Programma

Aan bod komen onderwerpen die in de grond,- weg- en waterbouw (GWW) en utiliteitsbouw spelen, maar deels ook in andere domeinen/sectoren relevant zijn.

13.00 uur:         Ontvangst
13.30 uur:         Opening
13.40 uur:         Toelichting Programma Beter Aanbesteden - Hans Bakker, Regiomanager Bedrijven en                                                                      Tjeerd Planting, Regiomanager Publiek Noord Nederland
13.50 uur:         Paneldiscussie: Met Hans Bakker, Marcel van Putten, Geke Werkman
14.30 uur:         Eerste ronde deelsessies
15.30 uur:         Pauze
15.45 uur:         Tweede ronde deelsessies
16.45 uur:         Sluiting en netwerkborrel

Deelsessies

In beide rondes hebben deelnemers de keuze uit de volgende deelsessies:

Deelsessie 1 - Ervaringen met aanbestedingen en gasloos bouwen

De gemeente Oldambt organiseerde een aanbesteding georganiseerd om zo veel mogelijk gebouwen van aardgas af te krijgen. De voorwaarde was dat het de gemeente niet meer zou kosten dan bij het blijvend gebruik van aardgas. Dit leidde tot een contract met EQUANS uit Roden, looptijd tot 2050, dus bijna 30 jaar. Hoe verliep het proces om te komen tot het langdurige contract?

Door: Menno Visser, projectleider gemeente Oldambt en Kristiaan Blokzijl, manager Healthcare & Vastgoed bij Equans/Engie

Deelsessie 2 - Sociaal aanbesteden 

Impactondernemers werken met hun bedrijf aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals het verbeteren van arbeidsparticipatie, het versnellen van de energietransitie of het tegengaan van armoede of verspilling. Een bekende impactonderneming is Tony's Chocolonely, die slavernij in de cacaohandel wil tegengaan door 'goede' chocolade te verkopen. Floortje van Aken legt in deze deelsessie uit wat ‘impactondernemen’ is en geeft voorbeelden van impactbedrijven uit de regio. Daarnaast presenteert hij een nieuw initiatief, het Platform Goed Inkopen, waarmee inkopers snel en gemakkelijk impactvol aanbod van deze ondernemers kunnen vinden.

Door: Floortje van Aken, IMPACT: de Noordelijke ondernemersvereniging voor bedrijven die impact maken.

Deelsessie 3  - Open house model in de bouw

De versterkingsopgave als gevolg van de gaswinningsproblematiek in Groningen is groot. De komende jaren moeten er nog ca 13.000 woningen worden versterkt. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) maakt hierbij gebruik van een Open House Model in de Bouw: ofwel het Groninger Model. Hiermee wil NCG vraag (van bewoners) en aanbod (van aannemers) op een efficiënte manier bij elkaar brengen en de administratieve last beperken. En dat in een sector waarin een tekort is aan personeel, aannemers en installateurs. Een interessante sessie voor aannemers die graag in aanmerking komen voor opdrachten van de NCG en inkopers met interesse voor deze (open house) aanpak.

Door: Esther Neeleman, inkoopadviseur bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Marius Strijker, advocaat en ontwikkelaar van dit inkoopmodel.

Deelsessie 4 - Emissiereductie van mobiele werktuigen en bouwlogistiek, door De Groene Koers

Het Klimaatakkoord, het Schone lucht Akkoord en de Aanpak stikstof verlangen in 2030 een forse reductie van CO2, stikstof en fijnstof. Een grote uitdaging voor zowel opdrachtgevers als ondernemers, want bij de uitvoering van werkzaamheden in bouw, infra en groen worden veel mobiele werktuigen met hoge emissies gebruikt. Om emissiereductie realistischer en haalbaarder te maken startten brancheorganisaties BMWT, Bouwend Nederland en Cumela het sectorplatform ‘De Groene Koers’ (DGK). Ook VHG en MKB-infra hebben zich hierbij aangesloten. Binnen ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) werkt de overheid in samenwerking met de bouw-, infra en groensector aan een subsidieregeling en vier transitiepaden. In deze sessie krijgt u praktische handvatten om met emissiereductie aan de slag te gaan.

Door: Nico Willemsen (Cumela/De Groene Koers)

Deelsessie 5 - Doorvertaling MVI in de praktijk 'Maatschappelijk verantwoord inkopen doen we samen'

Nederlandse overheden geven met elkaar elk jaar zo'n 85 miljard euro uit. Hierdoor staat de overheid als opdrachtgever voor een grote uitdaging op maatschappelijk gebied. Ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap, hoe werk je daar naar toe? De inkoopkracht van leveranciers is groot en hierdoor kan men bijdragen aan oplossingen die tegemoet komen aan de uitdaging van de overheid. Ziet u als leverancier dit ook als kans? Als opdrachtgevers en opdrachtnemers samen heb je invloed. Hoe bundelen we deze kracht en maken we samen impact!? Deze sessie is geschikt voor zowel noordelijke aanbestedende diensten als noordelijke opdrachtnemers. 

Door: Esther Pontjodikromo (Holland Inkoop Professionals)

Deelsessie 6 - Ronde tafel opdrachtgevers en opdrachtnemers

In deze sessie kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers van gedachten wisselen over uiteenlopende thema’s rond aanbesteden. De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen die aan bod komen of kunnen elkaar vragen stellen.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De marktdag wordt mogelijk gemaakt door het programma Beter Aanbesteden.

Aanmelden

Meld je aan en geef jouw voorkeur voor deelsessies door via de registratiepagina.

 

Sander Wubbolts regiomanager regio noord