• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Aannemers en netbeheerders gaan langdurig samenwerken in Noord-Holland

Aannemers en netbeheerders gaan langdurig samenwerken in Noord-Holland

Afbeelding Aannemers en netbeheerders gaan langdurig samenwerken in Noord-Holland
maandag 1 augustus 2022

Quint en Van Ginkel, Van Voskuilen Infratechniek en Schadenberg Groep gaan langdurig samenwerken met netbeheerders PWN, Liander en Waternet. Het gaat om een contract van maximaal acht jaar in Noord-Holland. Door de handen ineens te slaan zetten alle partijen in op klanttevredenheid en een slimme samenwerking. Zo kan op een duurzame manier het energie- en waternet worden klaargemaakt voor de toekomst.

Het werk wordt namens PWN, Waternet en Liander gecoördineerd vanuit het samenwerkingsverband Combi Infra Noord-Holland (CINH). Het gebied binnen de provincie Noord-Holland is onderverdeeld in drie percelen.

Uitdagende toekomst

Door onder andere de stevige woningbouwopgave neemt de vraag naar aansluitingen op het elektriciteits- en waternet flink toe. Niet alleen moeten alle woningen en bedrijven worden aangesloten op het elektriciteitsnet en de waterleiding, door de toenemende vraag moeten ook de onderliggende netten worden aangepakt. CINH gaat op jaarbasis circa 17.000 nieuwe verzoeken voor (aanpassingen van) huisaansluitingen verwerken en circa 300 projecten per jaar aan hoofdleidingen realiseren. Dit bestaat onder andere uit het aanleggen van het distributienetwerk en het vervangen van een deel van de bestaande ondergrondse infrastructuur. Dit is nodig om aan de vraag aan energie en water te kunnen blijven voldoen. Bovendien verhogen we hiermee de kwaliteit van het waterleidingnet, waardoor klanten minder storingen ervaren. De aannemers hebben in hun plannen de nadruk gelegd op slim samenwerken, hoge klanttevredenheid en stevige duurzaamheidsambities. Om deze ambities te realiseren, werken de netbeheerders en aannemers samen als strategisch partners: in gezamenlijkheid, transparant, besluitvaardig en toekomstgericht.

Verbeteringen voor een hogere klanttevredenheid

Alles in het nieuwe samenwerkingscontract is gericht op de totstandkoming van een hoge klanttevredenheid. Door werkzaamheden te combineren, wordt dubbel werk voorkomen en wordt technisch personeel, dat al schaars is, efficiënt ingezet. En door de straat maar één keer open te breken voor de gecombineerde aanleg van water, elektriciteit (en als dat nodig is gas), wordt de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt.

Waar voorheen alleen nieuwbouwprojecten in gezamenlijkheid werden opgepakt, zullen nu ook saneringen (vervanging van bestaande kabels en leidingen) en reconstructies gezamenlijk gerealiseerd worden. Door zo veel mogelijk werkzaamheden te combineren, wordt voorkomen dat de sleuf in de straat vaker open moet. Zo worden maatschappelijke kosten verlaagd.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer