Monitor: randvoorwaarden voor Beter Aanbesteden

Afbeelding Monitor: randvoorwaarden voor Beter Aanbesteden
maandag 3 oktober 2022

Hoe staat het met de randvoorwaarden voor een professionele inkooppraktijk? Zijn opdrachtgevers goed geïnformeerd, hebben bedrijven een passend aanbod en hoe ervaar je de dialoog tussen deze partijen? Het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo hoort het graag. Wij ondersteunen dit initiatief aangezien onze leden ook te maken hebben met aanbestedingen.

Om de activiteiten van Beter Aanbesteden zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften organiseert PIANOo de komende weken een onderzoek: de Monitor Beter Aanbesteden. Het hieraan gekoppelde programma Beter Aanbesteden is gericht op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en bedrijven bij aanbestedingen. Ben je betrokken bij aanbesteden en wil je helpen de praktijk te verbeteren? Doe dan mee met de Monitor Beter Aanbesteden.

Wat wordt gemeten in de monitor?

In een online vragenlijst worden vragen voorgelegd over opdrachtgevers, opdrachtnemers en de interactie tussen die partijen. Ook hoort PIANOo graag wat volgens jou goed gaat en wat beter kan in de aanbestedingspraktijk. De vragen gaan zowel over je éigen organisatie als over de ándere doelgroep.

Waarom deze monitor?

De resultaten uit de monitor worden gebruikt om de inhoudelijke agenda van Beter Aanbesteden voor de komende tijd aan te scherpen. De monitor is gericht op zowel publieke opdrachtgevers (aanbestedende diensten) als ondernemers (marktpartijen die inschrijven op aanbestedingen). Invullen van de vragenlijst duurt circa 15 minuten.

Vul hier de vragenlijst in

Arno Duijverman senior beleidsadviseur