• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Realisatie laadinfrastructuur t.b.v. elektrificatie bouwmaterieel

Realisatie laadinfrastructuur t.b.v. elektrificatie bouwmaterieel

Afbeelding Realisatie laadinfrastructuur t.b.v. elektrificatie bouwmaterieel
maandag 23 januari 2023

Woensdag 11 januari heeft een constructief overleg op hoog niveau plaatsgevonden tussen Bouwend Nederland (vakgroep ONG en De Groene Koers) en de netbeheerders (Netbeheer NL en ElaadNL) over de versnelling van de realisatie van de laadinfrastructuur ten behoeve van de elektrificatie van bouwmaterieel.

De noodzaak en urgentie hiervan was voor alle deelnemers duidelijk, zeker gezien de huidige stikstofproblematiek. Geconstateerd werd dat er al veel kennis en inzicht is met betrekking tot de beschikbaarheid en het gebruik van emissieloos/-arm bouwmaterieel, de capaciteitsbehoefte daarvan en de capaciteitsvoorziening daarvoor. Daardoor kon al snel worden doorgepakt op de hoofdvraag: hoe kunnen we de realisatie van bouwaansluitingen (sneller) gaan realiseren? Cruciaal daarbij is de vraag hoe we het proces van (tijdige) aanvraag tot en met (tijdige en voldoende) realisatie vorm kunnen geven. Onderzocht gaat worden of de processen van de Stichting Mijn Aansluiting hiervoor gebruikt kunnen gaan worden. Eind januari komt er een concreet integraal advies vanuit ElaadNL. Dat voorstel wordt in februari weer met de netbeheerders besproken. De input vanuit Bouwend Nederland wordt afgestemd tussen de vakgroep ONG, de adviesgroep KOMAT en onze vertegenwoordigers in De Groene Koers.

Verlenging Subsidieregeling

In dit kader is het ook goed om te weten dat de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) per 9 april 2023 wordt verlengd en verruimd. Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Jan van der Meer.

Jan van der Meer verenigingsmanager ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer