Nieuw: de MKB-verzuimontzorgverzekering

dinsdag 24 september 2019
Afbeelding Nieuw: de MKB-verzuimontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 is het voor ondernemers mogelijk om een nieuwe, zogenoemde MKB-verzuimontzorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering vangt, net als een gewone verzuimverzekering, het financiële risico op in het geval dat een werknemer ziek wordt. De MKB Ontzorgverzekering is er echter meer op gericht om de knelpunten die kleine werkgevers ervaren bij de uitvoering van de loondoorbetalingsverplichting weg te nemen.

Naast de dekking van het financiële risico, moet de MKB-verzuimontzorgverzekering daarom kleine werkgevers helpen (ontzorgen) bij de verplichtingen en taken rond de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. De verzekering biedt een transparant en betaalbaar dienstverleningspakket dat werkgevers helpt met het beperken van (langdurig) verzuim. De verzekering is daarnaast “Poortwachterproof”! Dit betekent dat als de adviezen van de verzekeraar worden opgevolgd een eventuele loonsanctie niet voor rekening komt voor de werkgever.

Financiële tegemoetkoming

Om de verzekering betaalbaar te maken, ontvangen werkgevers met ingang van 2021 een “loondoorbetalingskorting” op de premieheffing. Vooralsnog is deze onafhankelijk van de grootte van het bedrijf en is het voor het verkrijgen van deze korting ook nog niet noodzakelijk ook daadwerkelijk een MKB-verzuimontzorgverzekering te hebben afgesloten.

De kenmerken van een MKB-verzuimontzorgverzekering

Een MKB-verzuimontzorgverzekering dient aan een aantal eisen te voldoen. De belangrijkste hiervan zijn dat de verzekering

  • “Poortwachterproof” moet zijn,
  • re-integratiedienstverlening 1e en 2e spoor moet bevatten,
  • de kosten van voorgeschreven re-integratie voor 100% moet vergoeden,
  • moet werken met gecertificeerde professionals,
  • bij (dreigend) langdurig verzuim een door verzekeraar geaccepteerde casemanager inzet en
  • een maximering van de premiestijging als gevolg van eigen verzuim kent.

De verwachting is dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-integratie gaat verbeteren. Dat is goed voor zowel werkgever als werknemer. Een belangrijke rol bij de MKB-verzuimontzorgverzekering is daarom voor de casemanager weggelegd. Onder andere door

  • te helpen bij het plan van aanpak,
  • de werknemer te ondersteunen bij de eigen re-integratie,
  • interventies te adviseren en
  • zorg te dragen voor een compleet Poortwachtersdossier.

Aanbieders

De nieuwe polis wordt door verschillende verzekeraars (6) aangeboden, zodat er marktwerking is. Naast dat de polissen dus aan een minimum standaard moeten voldoen, transparant moeten zijn en met elkaar vergeleken moeten kunnen worden, komt er een loket waar ondernemers met klachten over dit product terecht kunnen. MKB-Nederland en de verzekeraars evalueren jaarlijks en rapporteren aan de minister van SZW.

Hoe nu verder?

Nagenoeg alle verzekeraars gaan dit product pas vanaf oktober 2019 naast hun reguliere verzuimverzekering aanbieden. Daardoor zijn de product- en premiekenmerken pas laat bekend. Wel bekend is dat zij de MKB-verzuimontzorgverzekering alleen in combinatie met een verplicht Arbo pakket aanbieden. Hiervoor hebben zij over het algemeen slechts één arbodienst geselecteerd. Daarmee is de MKB-verzuimontzorgverzekering in feite dit jaar nog niet af te sluiten. Want als je als werkgever een contract hebt met een andere arbodienst, moet dit contract meestal worden opgezegd voor 1 oktober. Op dit moment is de MKB-verzuimontzorgverzekering daardoor met name toegankelijk voor nieuw opgerichte bedrijven.

Daarnaast maken veel bedrijven die reeds een reguliere verzuimverzekering hebben afgesloten gebruik van een zogenaamde combi-polis. Dat is een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening, waarin de verzekeraar de meeste kenmerken van de MKB-verzuimontzorgverzekering al heeft opgenomen. Dit geldt ook voor de combinatie van de Bouwend Nederland verzuimmantel bij de Goudse in combinatie met het Bouwend Nederland Preventie- en Verzuimloket bij ArboDuo.

De financiële tegemoetkoming die bedoeld is voor werkgevers met een MKB-verzuimontzorgverzekering is ook nog geen reden om een deze nieuwe verzekering af te sluiten. Immers de tegemoetkoming wordt vanaf 2021 vooralsnog gegeven aan alle werkgevers. Ongeacht grootte en afgesloten verzuimverzekering.

Ook moet nog blijken of de maximering van de premiestijging in de praktijk ook zo gaat werken als bedoeld. Er is afgesproken dat slechts 25% van het eigen verzuim aan de verzekering mag worden toegerekend om de nieuwe premie te bepalen. Maar onderdelen als leeftijdsopbouw, branchecijfers en rendement van de portefeuille zijn ook zaken die het premieniveau van een polis bepalen.

Tot slot is nog onvoldoende bekend hoe het premieniveau van de MKB-verzuimontzorgverzekering zich gaat verhouden ten opzichte van een reguliere verzuimverzekering (met arbodienstverlening).

De toekomst gaat het ons leren

Naar ons idee is de komst van de MKB-verzuimontzorgverzekering een goede ontwikkeling. Het biedt een ruimere keuze in de wijze waarop de financiële gevolgen van verzuim kunnen worden verzekerd, waardoor werkgevers de best bij hun passende oplossing kunnen kiezen. Het is echter nog te vroeg om te kunnen concluderen of de MKB-verzuimontzorgverzekering een succes gaat worden. 2021 zal ons dat leren.

Meer weten?

Wil je graag advies over het maken van de juiste keuze? Maak dan een afspraak met Bouwend Nederland Verzekeringen voor een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek op bnlverzekeringen@aon.nl of bel 020 420 51 80.