• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland benieuwd naar verdere uitwerking pensioenakkoord

Bouwend Nederland benieuwd naar verdere uitwerking pensioenakkoord

donderdag 6 juni 2019

Bouwend Nederland is verheugd dat werkgevers, werknemers en het kabinet overeenstemming hebben bereikt over het voorlopige pensioenakkoord. Dit akkoord pakt de juiste onderwerpen aan. Dit resultaat biedt na jaren onderhandelen eindelijk duidelijkheid, maar veel hangt volgens Bouwend Nederland nog af van de daadwerkelijke invulling van de afspraken.

Doorsneesystematiek

Dat geldt met name voor de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek. Bouwend Nederland is benieuwd naar de verdere invulling van de compensatie van oudere werknemers van de afschaffing van de doorsneesystematiek, omdat dat naar verwachting miljarden kan gaan kosten.

Zware beroepen

Het is goed dat er eindelijk afspraken liggen over de zware beroepen. De branchevereniging dringt hier al langere tijd op aan. Voorzitter Maxime Verhagen: “Wij zijn blij dat er oplossingen komen voor mensen die jaren hebben bijgedragen ervan uitgaande dat ze met 65 jaar met werken konden stoppen. De pijn voor deze mensen met zware beroepen –vooral ook in onze sector - was overduidelijk. Daar moest echt wat aan gebeuren.” Het hangt volgens Verhagen nog wel af van hoe de afspraken over de zware beroepen eruit komen te zien. “Het kan niet zo zijn dat alleen werkgevers en werknemers hiervoor opdraaien. Ook de overheid moet bijdragen. Als dat niet het geval is dan zouden wij de sector onnodig duurder maken en onszelf uit de markt prijzen. Dat is absoluut onwenselijk.”

AOV zzp

Verder staat in het principeakkoord een afspraak over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers. Bouwend Nederland had graag gezien dat er een verplichting was gekomen voor zzp-ers om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. “Dat is bij de onderhandelingen helaas niet haalbaar gebleken. Maar de verplichte AOV vinden wij een stap in de goede richting,” aldus Verhagen.

SER: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/akkoord-nieuw-pensioenstelsel 
VNO NCW: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/pensioenakkoord-maatschappelijke-en-economische-winst