Resultaten bekend Beter Aanbesteden Oost Brabant

maandag 1 juli 2019

In het vervolg van het traject Beter Aanbesteden is onlangs een mini onderzoek gehouden onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in het werkgebied van het Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant. De bevindingen zijn inmiddels samengevat in een kort rapport.

Toelichting ‘Beter aanbesteden’

In 2018 heeft vanuit het Ministerie van Economische zaken een uitgebreid traject plaatsgevonden rondom beter aanbesteden. Dit naar aanleiding van een evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. Hieruit bleek dat problemen in de praktijk niet in de eerste plaats aan regelgeving geweten worden maar aan de toepassing ervan. Op basis van de vele gesprekken die tussen aanbestedende diensten en ondernemers hebben plaatsgevonden is een actie agenda opgesteld met daarin 23 actiepunten verdeeld over 12 thema’s gericht om het bewustzijn te vergroten. Behalve het uitvoeren van de actieagenda draait Beter Aanbesteden vraagt om een cultuuromslag bij zowel aanbestedende diensten als ondernemers. Dat vraagt om voortdurende aandacht voor het onderwerp vanuit overheden, (lokale) politiek, marktpartijen en brancheverenigingen.

De link naar de actieagenda 'beter aanbesteden'.

Als vervolg heeft Bouwen Nederland heeft samen met Bizob een mini onderzoek gehouden onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in het werkgebied van Bizob.