Veertig miljoen euro voor wonen en landbouw

vrijdag 19 juli 2019

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maandag namens zes ministeries de ‘Regio Deal Achterhoek’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Rijk en de regio investeren gezamenlijk veertig miljoen euro, waarbij de aanpak van leegstand en het realiseren van kringlooplandbouw de belangrijkste onderdelen zijn.

“Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de algehele leefkwaliteit in de Achterhoek”, zo schrijft minister Schouten in de brief aan de Tweede Kamer. “Demografische ontwikkelingen, verduurzaming van de landbouw en de mismatch op de woning- en arbeidsmarkt zijn uitdagingen waar de Achterhoek voor staat. De Regio Deal Achterhoek is daarom gericht op het goed op peil houden van het regionale woon- en leefklimaat en de economie.” Vanuit Het Rijk komt door de deal twintig miljoen euro beschikbaar, de andere helft komt vanuit de regio zelf.

Door middel van een inwonerspanel konden ook inwoners meespreken over de besteding van het geld, nu wacht de stap naar de praktijk. De Achterhoek Board verwacht eind deze week besluiten te nemen over welke projecten daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. “Er wordt een samenhangende strategie en aanpak ontwikkeld waardoor deze regio zich kan profileren als een koploper in de kringlooplandbouw”, laat Schouten weten. “Verder streeft men hier naar het vitaal en leefbaar houden van het buitengebied door in te zetten op het voorkomen van verpaupering en verrommeling door leegstaand van agrarisch vastgoed. Ook wordt ondermijning tegengegaan."

Zie ook: Regio8