• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Ledenvoordeel: 5 tips om klachten door fysieke belasting te voorkomen

Ledenvoordeel: 5 tips om klachten door fysieke belasting te voorkomen

maandag 4 maart 2019
Afbeelding Ledenvoordeel: 5 tips om klachten door fysieke belasting te voorkomen

Zwaar tillen, veel dragen, werken boven je macht of met trillend gereedschap en een ongunstige werkhouding. Dit kan allemaal zorgen voor ‘klachten aan het bewegingsapparaat’. En dat gebeurt nog te veel. Het verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat neemt in onze sector af, maar ligt nog steeds fors hoger dan het landelijk gemiddelde volgens de verzuimcijfers van ArboNed. Zij geven vijf tips om uitval door fysieke over- of onderbelasting te voorkomen.

1. Zorg voor een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Ieder bedrijf met werknemers moet een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van aanpak hebben uitgevoerd. In deze RI&E brengt u onder andere alle fysieke belasting op de werkvloer in kaart en beschrijft u de mogelijke risico’s die deze belasting met zich mee brengt. Volandis heeft op haar website de RI&E Bouwnijverheid. Dit is een online applicatie waarmee u op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een Plan van aanpak (PvA) kunt maken. Hierin brengt u in kaart de soort fysieke belasting (fysiek zwaar, repeterend werk, ongunstige werkhoudingen of om statische belasting van mensen) in kaart maar ook de frequentie, de duur en de grootte. Als u geïnventariseerd heeft welke risico’s en eventuele gevolgen (klachten aan spieren, banden en/of gewrichten) aanwezig zijn, kunt u gerichte maatregelen bedenken en implementeren met het Plan van aanpak. Is de RI&E gemaakt met de RI&E Bouwnijverheid van Volandis, dan is een toetsing niet verplicht voor bedrijven tot en met 25 werknemers.

2. Ga aan de slag met de RI&E

TNO heeft gratis beoordelingstools ontwikkeld, die u kunt gebruiken als verdiepend onderzoek op de RI&E. Doe er uw voordeel mee:

  • Met de checklist fysieke belasting (CFB) kunt u een eerste inventarisatie uitvoeren. De resultaten geven een overzicht van de aanwezige risico’s bij de beoordeelde taak.
  • Met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kunt u nagaan of het beeldschermwerk bij u op kantoor volgens de juiste richtlijnen gebeurt. De resultaten geven aanwezige risico’s en verbeterpunten aan voor uw situatie.

Wilt u graag meer weten over het opstellen van een RI&E?
Schrijf je dan in voor de training 'Een RI&E: een must voor ieder bedrijf' van BNL Academy!

3. Maak gebruik van de arbocatalogus Bouw en Infra

De Arbowet is een kaderwet. Dit betekent dat werkgevers en werknemers veel ruimte hebben om zelf invulling te geven aan gezond en veilig werken. In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe zij invulling geven aan gezond en veilig werken. Check dan ook altijd de arbocatalogus Bouw en Infra voor technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

4. Schakel professionele hulp in

De juiste experts kunnen u helpen om verzuim door fysieke belasting te voorkomen. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Die is altijd betrokken bij het in kaart brengen van de risico’s. Een ergonoom is een goede externe expert die mee kan kijken op de werkvloer. Hij zoekt tijdens een werkplekonderzoek naar oplossingen waarbij de kans op overbelasting weggenomen wordt. Zo zal in sommige gevallen een verdiepend onderzoek fysieke belasting nodig zijn of in andere gevallen een voorlichting of cursus aan een groep werknemers.

5. Geef voorlichting

Als u alle risico’s in beeld hebt gebracht en de juiste maatregelen hebt getroffen met de juiste experts bent u er nog niet. In de praktijk zien we met fysieke belasting dat werknemers wel weten wat een goede werkhouding is maar tijdens de dagelijkse werkzaamheden vergeten. Daarom is het een doorlopend proces. Bouwend Nederland voordeelpartner Stichting Ergonomie en Preventie (STEP) houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met de fysieke belasting. De trainingen van STEP leren uw werknemers fysieke overbelasting te voorkomen en beginnende klachten onder controle te krijgen. Daarnaast is een open cultuur waarbij collega’s elkaar kunnen aanspreken belangrijk.