Topvrouwen bouw vaak onterecht bescheiden

donderdag 25 april 2019
Afbeelding Topvrouwen bouw vaak onterecht bescheiden

Valse bescheidenheid zit geschikte vrouwen vaak in de weg om als topbestuurder in de bouwsector aan de slag te kunnen. Intervisie helpt en daarom richtte Nina van Arum netwerk Topvrouwen Bouw & Infra in het leven. Het delen van kennis en ervaring vergroot kansen van topvrouwen met ambities.

Er zijn voldoende geschikte vrouwen beschikbaar voor een functie als topbestuurder volgens Nina van Arum, mede-eigenares van Provades. Zij stelt dat vrouwen het lastig vinden om zich te profileren. Van Arum richtte daarom negen jaar geleden het netwerk Topvrouwen Bouw & Infra op: “We leren vrouwen niet alleen hoe je jezelf zichtbaar maakt, maar ook hoe je persoonlijke doelen bereikt door je zichtbaarheid te vergroten. Dat kan onderweg naar de top of in je carrière zijn, maar we laten daarnaast vrouwen hun eigen talenten boven tafel krijgen. Hoe wordt je sturend in je carrière in plaats van dat je je carrière laat voorschrijven door bestuur, de directie of wat dan ook. Het netwerk is een faciliterend orgaan. Ik noem het tegenwoordig een community, omdat het zo groot is geworden. Wij hebben een team van vijf mensen beschikbaar die bijeenkomsten organiseren, maar ook vragen van netwerkleden beantwoorden. Denk daarbij aan vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling , carrièrevraagstukken of het delen van ervaringen.”

-Dat zichtbaar maken van vrouwen is volgens u lastig. Waar ligt dat volgens u aan?
Van Arum: “Vrouwen zijn toch vaak te bescheiden, maar dat is valse bescheidenheid. Vrouwen vinden het vaak spannend om de aandacht op zich te vestigen. Zij spreken niet snel uit waar ze behoefte aan hebben. Of ze vinden het ingewikkeld om hun ambities te delen in de interne organisatie. Neem nu het voorbeeld van de vrouw die adjunct-directeur is in een bedrijf met twee adjunct-directeuren en één directeur. Nu wordt duidelijk dat de directeur na twee jaar zal vertrekken en er een opvolger moet komen. Dan zie je dat de vrouw die twee jaar heel hard gaat werken om te laten zien wat zij in huis heeft, terwijl de mannelijke adjunct-directeur hardop de vraag stelt aan de directeur wat hij de komende twee jaar moet doen om op die positie te komen. Dan kan het na twee jaar gebeuren dat de man die positie krijgt en de vrouw verbaasd is dat zij niet wordt gevraagd, ondanks dat zij zo hard heeft gewerkt om aan te tonen dat zij geschikter is dan haar collega. Vrouwen spreken vaak hun ambities niet uit, waardoor dit soort situaties kan ontstaan. Om meer vrouwen aan de top te krijgen, moeten we hen dus zichtbaarder maken. Daarom stimuleren wij vrouwen hun case veilig en discreet voor te leggen bij Topvrouwen Bouw & Infra.”

-Hoe helpt het netwerk bij het zichtbaarder maken?
“We zijn begonnen met opstarten van intervisie groepen. Vrouwen die behoefte aan bepaalde intervisie hebben, kunnen een verzoek indienen. Binnen de groepen kunnen wij dat plaatsen in een netwerk of gewoon met mensen die wij kennen en dan zullen we ze verbinden en start er een nieuwe groep. Vrouwen waarderen deze intervisie groepen enorm. Zij noemen die netwerken heel waardevol. Er is in die groepen al veel met elkaar bereikt. Natuurlijk is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, maar de nadruk ligt hierbij op zakelijke vraagstukken.”

-Kan u een geslaagd voorbeeld van intervisie noemen?
“Ja. Neem nu een directeur van een groot aannemersbedrijf. Zij is de enige vrouw in de directie en loopt tegen heel specifieke dingen aan. Zij heeft het gevoel dat zij haar als boodschap als vrouw niet duidelijk krijgt in een masculiene omgeving. Zij vraagt zich af wat zij kan aanpassen in haar communicatie om wel datgene te bereiken, maar weet niet goed wat te doen. Zij heeft het gevoel de enige op de wereld te zijn met dit communicatieprobleem. Het was goed dat zij dat bij ons netwerk aangaf, want wij wisten dat anderen dat probleem ook hadden. Op die manier is de eerste intervisie groep gestart met vijf vrouwen. Ik kan je vertellen dat die vijf hier heel blij van worden en samen met een oplossing komen. Zij maken dan meteen grote stappen, wat natuurlijk goed is voor hun eigen bedrijf. Natuurlijk hebben mannen ook intervisie, maar dat komt vanuit het eigen netwerk. Bijvoorbeeld omdat zij met andere mannen in het bestuur, of in andere netwerkclubjes afspreken en ervaring delen. Dat is voor hen heel gewoon. Voor vrouwen is dat netwerken of intervisie absoluut niet vanzelfsprekend. Wij leren vrouwen dan op deze manier echt netwerken maar ook met elkaar onderling ontdekken wat hun unieke kracht is. En dat je weet hoe je mannen aanspreekt die jou als vrouw niet verstaan.”

-Hoe ziet u de toekomst? Moet het netwerk zichzelf overbodig maken?
“Het is idealistisch om als doel te stellen dat het netwerk straks zichzelf overbodig maakt, maar dat is volgens mij onhaalbaar. We blijven natuurlijk allemaal mensen. Er zal altijd een bepaalde onzekerheid en bescheidenheid blijven bij vrouwen. En dan is het gewoon heel prettig als je dan met iemand je leven kan spiegelen om te zien hoe je het jezelf makkelijker en prettiger maakt. Dat je dankzij die ander inziet met welke talenten je geboren bent en ontdekt hoe je dat talent uit jezelf kan halen. Die gebruiksaanwijzing krijg je niet op school. Daar heb je gewoon elkaar voor nodig en daar biedt het netwerk altijd een veilige omgeving voor. Dus nee, het netwerk zal gewoon blijven.”

Lees meer over het netwerk Topvrouwen Bouw & Infra en de mogelijkheid van intervisie.