Samen grondrisico’s beheersen dankzij nieuwe website

dinsdag 15 oktober 2019
Afbeelding Samen grondrisico’s beheersen dankzij nieuwe website

Bij grote projecten komt vaak veel grondverzet kijken en speelt grond een grote rol. In het programma Ruimte voor de Rivier is gebleken dat grondrisico’s veelvuldig optreden en dan vervelende consequenties kunnen hebben voor planning en budget. Het gaat om afwijkingen in civieltechnische en/of chemische kwaliteit, maar ook om verrassingen op het gebied van archeologie, niet gesprongen explosieven en andere bodemverstoringen, en zelfs over de interpretatie van wet- en regelgeving. Het beheersen van die risico’s is niet gemakkelijk. Bovendien ontstaan op de projecten voortdurend contractuele discussies over verantwoordelijkheid. Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers hadden een eigen inventarisatie gemaakt van knelpunten rond grondgebonden risico’s. Om de praktijk te verbeteren zijn Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers aan de slag gegaan. De uitkomst? De website mindergrondrisico.nl.

De opbrengst die op deze website is te vinden is verkregen uit een intensieve coproductie van verschillende gezamenlijke sessies. De website bevat instrumenten en gereedschappen, een risicoregister en een stappenplan dat ruime mogelijkheden biedt om samen te werken aan een effectieve risicobeheersing, van het begin van de planfase tot en met de overdracht na realisatie.

Er zijn leidende principes geformuleerd voor de samenwerking, er is een handreiking opgesteld voor het zorgvuldig en risico-gestuurd verzamelen van bodeminformatie en er zijn modellen ontwikkeld voor het (ver)delen van risico’s en een goede manier om grondrisicobeheersing mee te nemen bij het gunnen op BPKV-criteria. Met het stappenplan en de toolkit van Minder grondrisico breng je grondrisico’s zo vroeg mogelijk samen in kaart. Zo voorkom je problemen in een later stadium. En mochten er toch problemen ontstaan, dan biedt het stappenplan handvatten om er samen goed mee om te gaan. Het loont om in projecten vroeg met elkaar in gesprek te gaan.

De website is ook een goede kennisbron voor iedereen die met grondrisico’s te maken heeft. Bouwend Nederland hoopt dat de website veelvuldig gebruikt gaat worden.

En mochten er vragen zijn, stel die vooral door te mailen naar Minder Grondrisico.