• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • WKB-bijeenkomsten: een eerste stap in een gedegen voorbereiding

WKB-bijeenkomsten: een eerste stap in een gedegen voorbereiding

dinsdag 22 oktober 2019

Wouter Saes

Adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Zuid
Afbeelding WKB-bijeenkomsten: een eerste stap in een gedegen voorbereiding

De afgelopen weken hebben ruim 100 deelnemers vanuit lidbedrijven in Zuid-Holland meer informatie gekregen over de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Tijdens deze bijeenkomsten bleek, dat hoewel de wet ‘pas’ op 1 januari 2021 wordt ingevoerd, het belangrijk is nú al met de voorbereiding te beginnen.

De bijeenkomsten zijn onderdeel van een grotere informatie- en voorbereidingscampagne van Bouwend Nederland over de WKB. Een belangrijk eerste onderdeel van deze campagne was een webinar, dat uitgezonden werd op 11 september. Tijdens de informatiebijeenkomsten werd voortgeborduurd op de informatie die tijdens het webinar aan bod kwam, werd nader ingegaan op een aantal specifieke aspecten van de WKB en was ruim tijd ingebouwd voor vragen en discussie.

Veel van de aanwezigen hadden zich van tevoren inhoudelijk goed voorbereid op de WKB. Hierdoor gingen veel vragen van de aanwezigen over de gevolgen van de wet voor hun eigen bedrijfsvoering. De wet heeft namelijk gevolgen voor iedereen die zich met bouwen bezig houdt. Zowel vergunningplichtige nieuwbouw, als bijvoorbeeld niet-vergunningplichtige verbouwingen.

Een groot deel van de vragen zijn in de informatiebijeenkomsten beantwoord. De vragen die dermate specifiek waren dat ze niet direct beantwoord konden worden, zijn later opgepakt. Indien u meer informatie wil over de wet en de gevolgen voor uw bedrijf, kunt u kijken op https://www.bouwendnederland.nl/kwaliteitsborging. Zo organiseert de Bouwend Nederland Academy de komende maanden en begin 2020 diverse twee-daagse trainingen om u optimaal voor te bereiden op de invoering. Ook op andere manier proberen wij u zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Wouter Saes, adviseur Markt en Overheid Randstad Zuid.